Inzoomen: druk op uw toetsenbord op CtrlCommand + +
Uitzoomen: druk op uw toetsenbord op CtrlCommand + -
Gebruik knijpzoomen om eenvoudig in en uit te zoomen

Opleidingsinformatie

Laatste wijziging: 31 januari 2022

Doelgroep

Deze basisopleiding richt zich tot verpleegkundigen en paramedici die een ‘actieve hand‘ hebben in de medische blootstelling van patiënten. (In het kader van bovenstaand KB worden zij 'gemachtigden' genoemd.)
 

Curriculum

Laatste wijziging: 23 december 2021

De onderwerpen die aan bod komen zijn beschreven in artikel 85 van het Besluit Medische Blootstellingen, meer bepaald:

 • gezondheidseffecten van blootstelling aan ioniserende straling
 • praktische regels van de stralingsbescherming met inbegrip van hun fysische basis
 • Belgische wetgeving inzake stralingsbescherming
 • aangewende technieken
 • positioneren van de patiënt en de apparatuur tijdens een medisch-radiologisch onderzoek, inclusief, waar van toepassing, blind positioneren
 • kwaliteitsborging en in het bijzonder de procedures inzake kwaliteitsbeheersing van gebruikte medisch-radiologische uitrustingen
 • methodes voor het meten van ioniserende stralingen
 • schatting en beoordeling van de doses waaraan de patiënt tijdens medisch-radiologische onderzoeken blootgesteld wordt

Het programma van de basisopleiding van 50 lesuren is als volgt opgebouwd:

 • 40 lesuren theoretische lessen
 • 10 lesuren praktische oefening

Voor deze opleiding wordt geen Vlaams opleidingsverlof aangevraagd.

 

Opleidingsinformatie

 • Tijdens het voorjaar 2021 zal de opleiding van 50 uur enkel online aangeboden worden. Als opleidingsniveau wordt het bachelorniveau beoogd.
 • De theoretische lessen worden op voorhand opgenomen. Op deze manier hebben de studenten de mogelijkheid om de lessen te volgen op het moment dat het hen past. De opgenomen lessen zullen voor de studenten raadpleegbaar zijn tussen 15 april en 30 september.
 • Voor de studenten worden tijdens de laatste week van juni en de eerste week van september online reflectiemomenten voorzien zodat ze per chat of “live” vragen kunnen stellen aan de docent.
 • Het positioneren van de patiënt en de apparatuur tijdens een medisch-radiologisch onderzoek zal praktisch georganiseerd worden in september.
 • Eind september wordt een schriftelijke proef ingepland.

 

Geslaagd zijn de cursisten die:

 • voor de afsluitdatum een paper ingediend hebben voor het praktijkgedeelte
 • 50% behaalden op de schriftelijke proef en 60% in het totaal

Midden oktober wordt een door het Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle erkend getuigschrift uitgereikt.