Inzoomen: druk op uw toetsenbord op CtrlCommand + +
Uitzoomen: druk op uw toetsenbord op CtrlCommand + -
Gebruik knijpzoomen om eenvoudig in en uit te zoomen

Welkom

In navolging van het KB van 13 februari 2020 betreffende de medische blootstellingen, alsook blootstellingen bij niet-medische beeldvorming met medisch-radiologische uitrustingen (BS 20.02.20), meer bepaald artikel 85, wordt door het Ziekenhuis Oost–Limburg en het Jessa Ziekenhuis een online opleiding ‘Stralingsprotectie‘ verstrekt in 2021.

 

Die basisopleiding omvat 50 uren.