Samen veilig mobiel

Rijvaardigheid patiënten 70+ en met jongdementie
Inzoomen: druk op uw toetsenbord op CtrlCommand + +
Uitzoomen: druk op uw toetsenbord op CtrlCommand + -
Gebruik knijpzoomen om eenvoudig in en uit te zoomen

Rijadvies op maat

Laatste wijziging: 07 februari 2022

In België mag je met de wagen rijden als twee voorwaarden vervuld zijn:

1) je bent rijbevoegd (m.a.w. je hebt een geldig rijbewijs) én

2) je bent medisch rijgeschikt.

 

De wet heeft voorzien dat de arts een uitspraak doet over de medische rijgeschiktheid. Ben je medisch niet rijgeschikt bevonden, dan mag je niet autorijden.

Responsive Image

De uitspraak over de medische rijgeschiktheid behoort tot het beroepsgeheim en wordt niet doorgegeven aan andere niet-medische instanties. Als deelnemer ben je eigenaar van het beroepsgeheim en mag je zelf dit advies wel doorgeven indien dit in jouw voordeel is.

De arts heeft de mogelijkheid om in bepaalde gevallen Formulier VII af te leveren aan de deelnemer waarbij deze zijn rijbewijs dient in te leveren op de dienst Bevolking van het gemeentehuis.

 

Er zijn 4 adviesmogelijkheden. Elk advies is vanuit een zorgcultuur een grondige afweging tussen het risico op een ongeval en de impact op de levenskwaliteit.

 

Positief rijadvies

In dit geval moedigen wij je aan om zo verder te doen. We stelden bij jouw globale evaluatie geen onoverkomelijke problemen of knelpunten vast. We adviseren je om voldoende vaak (meer dan 3000 km per jaar) de wagen te gebruiken, zodat je de huidige status van je rijvaardigheid en je functionele vaardigheden blijft onderhouden.

Van de gelegenheid maken we toch gebruik om je erop te wijzen dat autorijden op een dag wel zal stoppen en dat je je daar best op voorbereidt (planning driving retirement).

 

Positief rijadvies mits training op aangetoonde knelpunten

Bij dit advies worden geen grote onoverkomelijke problemen vastgesteld. Wel hebben we enkele knelpunten gezien die met een specifieke training verholpen kunnen worden. De meest voorkomende knelpunten zijn kijkgedrag (spiegels!) en het op voorhand inschatten van potentieel gevaarlijke situaties. Omwille van het belang van behoud van jouw eigen mobiliteit zal er vanuit het centrum in dat geval training voorgesteld worden. Die training is individueel en specifiek gericht op het vastgestelde knelpunt. Deze training kan doorgaan bij een rijschool van jouw keuze. 

 

Uitdoofscenario

Een uitdoofscenario adviseren we wanneer we zowel bij de cognitieve vaardigheidstesten als bij de ritevaluatie meerdere knelpunten zien. Vaak wordt dit advies gegeven wanneer we geen heil verwachten van een training omwille van afwezigheid van leervermogen. In dit geval is er meestal een te verwachten progressieve achteruitgang van belangrijke vaardigheden zoals gezien bij een evoluerende dementie. Het uitdoofscenario geeft de mogelijkheid om zich voor te bereiden op een definitieve rijstop op korte termijn.

 

Negatief advies: rijstop

Hier raden we je aan om te stoppen met rijden. Wij hebben bijvoorbeeld problemen vastgesteld waarbij je niet aan de wettelijke minimumnormen voldoet (vb. onvoldoende zicht) of we hebben aandachtsproblemen vastgesteld zowel bij de vaardigheidstesten als bij de rit op de weg. Onvoldoende inzicht in de eigen rijprestaties kan eveneens een belangrijk argument zijn om een negatief rijadvies te geven. Dit advies wordt niet zomaar gegeven. Die beslissing wordt genomen op basis van een uitgebreide meting die heeft aangetoond dat het probleem te ernstig is.

 

Samen op zoek naar alternatieven bij een negatief rijadvies

Krijg je van ons een negatief rijadvies, dan zijn we ons bewust van de negatieve impact van het verlies van jouw mobiliteit. Samen met jou zullen we dan op zoek gaan naar vervoersalternatieven. Meestal leggen ouderen vaste trajecten af binnen vaste tijdstippen waarvoor waarschijnlijk vervoersalternatieven bestaan. We brengen je dan in contact met initiatieven van De Lijn en de MAV (Mobiliteitscentrale Aangepast Vervoer).

 

Tweede opinie bij een negatief rijadvies

Ben je het niet eens met een negatief rijadvies en wens je graag een tweede opinie, dan raden we je aan om contact op te nemen met CARA (Centrum voor Rijgeschiktheid en Voertuigaanpassing). CARA evalueert welke invloed jouw medische aandoening heeft op jouw deelname als bestuurder aan het gemotoriseerd verkeer. Je zal dan door CARA getest worden met een rit op de weg, regio Hasselt.

 

Het Centrum Samen Veilig Mobiel is een medisch initiatief dat een antwoord wil bieden op een maatschappelijke vraag en is ontstaan vanuit de zorg.

Het Centrum Samen Veilig Mobiel is geen overheidsinitiatief.

Wel kan het centrum rekenen op een goede samenwerking met het VIAS institute.