Samen veilig mobiel

Rijvaardigheid patiënten 70+ en met jongdementie
Inzoomen: druk op uw toetsenbord op CtrlCommand + +
Uitzoomen: druk op uw toetsenbord op CtrlCommand + -
Gebruik knijpzoomen om eenvoudig in en uit te zoomen

Problematiek

Laatste wijziging: 07 februari 2022

Mobiel blijven is belangrijk voor de levenskwaliteit

Ouderen blijven steeds langer actief en fysiek gezond. Mobiliteit is belangrijk voor de kwaliteit van leven, ook op hogere leeftijd. Verlies aan mobiliteit kan leiden tot een vermindering in dagelijkse activiteit, sociale isolatie en zelfs tot een verhoogde kans op depressie.

 

Het risico op een zwaar ongeval stijgt bij het ouder worden

Onderzoek wijst uit dat het risico op een zwaar ongeval vanaf de leeftijd van 65 jaar terug aanzienlijk stijgt, vergelijkbaar met de groep jonge bestuurders (18-24 jaar). Het risico op een zwaar ongeval neemt vooral toe vanaf 75+ en als het aantal afgelegde kilometers per jaar daalt onder de kritische grens van 3000 km/jaar. Het “rond de kerk”-rijden is dus eerder verontrustend dan geruststellend.

 

Ouderen en jongeren zijn vaker betrokken in verkeersongevallen. Bij ouderen is dat vooral door eigen fouten. Bij jongeren is dat eerder te wijten aan hun risicogedrag. Ongevallen met oudere chauffeurs gebeuren het vaakst op kruispunten waarbij meerdere auto’s en weggebruikers betrokken zijn.

 

De wet heeft weinig aandacht voor verminderde rijgeschiktheid en rijvaardigheid van ouderen

De wetgever is vooral bekommerd om overdreven snelheid en alcoholgebruik in het verkeer. Samen met onervaren chauffeurs zijn dit 2/3 van de oorzaken die leiden tot verkeersongevallen. Er is veel minder aandacht voor een mogelijk verminderde rijgeschiktheid en rijvaardigheid van oudere chauffeurs.

Artsen die de rijgeschiktheid van een oudere persoon met leeftijdsgebonden achteruitgang moeten beoordelen, worden slechts zeer beperkt bijgestaan door wetgeving (zoals wel uitgewerkt is voor specifieke ziekten in bijlage 6 van het KB van 23 maart van 1998).

 

Jouw rijveiligheid in vraag gesteld?

Ouderen maken steeds meer en langere verplaatsingen. Dat is echter niet altijd zonder risico. Verminderde rijveiligheid kan ontstaan door leeftijdsgebonden veranderingen. Daarnaast is er een verhoogde kans op ziekten die jouw rijveiligheid in het gedrang kunnen brengen. Niet zelden worden artsen gevraagd om de rijveiligheid te beoordelen bij een oudere persoon naar aanleiding van een lichte cognitieve achteruitgang.

Naast de lacune in de wetgeving is er tevens een gebrek aan expertise bij artsen om een gefundeerd advies te geven bij vermoeden van verminderde rijveiligheid. Als centrum willen we een antwoord geven op deze maatschappelijk relevante vraag.