Samen veilig mobiel

Rijvaardigheid patiƫnten 70+ en met jongdementie
Inzoomen: druk op uw toetsenbord op CtrlCommand + +
Uitzoomen: druk op uw toetsenbord op CtrlCommand + -
Gebruik knijpzoomen om eenvoudig in en uit te zoomen

Doelgroep

Laatste wijziging: 07 februari 2022
Responsive Image

Ons Centrum Samen Veilig Mobiel wil laagdrempelig zijn en richt zich naar:

 

De ouderen zelf

Bekommerde ouderen die een evaluatie wensen, kunnen zich tot het centrum richten. Alleenstaande ouderen zijn zich vaak heel goed bewust van hun sterke afhankelijkheid van eigen mobiliteit.

 

Mensen met diagnose van jongdementie

Een bijzondere aandacht verdienen mensen met de diagnose van jongdementie. Anders dan bij ouderen leggen ze vaak nog heel wat kilometers jaarlijks af en hebben op het ogenblik van de diagnose een vrij grote actuele rijervaring. Een rij-stop betekent dan ook objectief een grote negatieve impact op levenskwaliteit. De taak van het centrum Samen Veilig Mobiel is bij personen met jongdementie veel dynamischer waarbij wellicht meerdere contacten volgen in de verdere begeleiding tot uiteindelijk wellicht onvermijdbare rij-stop: advance planning driving retirement. Vaak kan in de aanloop al dan niet met beperkingen en afspraken nog een behoorlijke periode veilig gereden worden.

 

Bekommerde naasten

Ook bekommerde naasten kunnen in ons centrum terecht voor meer informatie. Samen met de naasten (kinderen) helpen we bij het bespreekbaar maken van de globale rijevaluatie. Niet zelden verzet de betrokken oudere persoon zich tegen de evaluatie omdat hij omwille van cognitieve achteruitgang geen inzicht meer heeft in het eigen rijgedrag.

 

Medisch specialisten

Graag bieden we bijstand aan de eerste lijn (huisartsen). Ook voor de huisarts is het niet altijd gemakkelijk om een goed advies te geven enkel op basis van een rijgeschiktheidsonderzoek. 

 

Een belangrijke groep deelspecialisten (endocrinologen, nefrologen, e.a.) wordt regelmatig gevraagd rijgeschiktheidsattesten van beperkte duur voor hun patiƫnten uit te schrijven. Na een veranderde gezondheidstoestand kan er nood zijn aan een globale rijevaluatie, waarbij we de betreffende specialist bijstaan in zijn beslissing.

 

Bij ouderen die artsen zien binnen het kader van de geheugenkliniek (geriaters en neurologen), is er een vermoeden van verminderde rijveiligheid. Een beperkte cognitieve achteruitgang hoeft echter niet altijd aanleiding te geven tot een rijstop.

 

Vanuit het centrum wordt er geen advies gegeven tot voertuigaanpassing bij veranderde neurologische toestand na CVA (halfzijdige verlamming). Hiervoor verwijzen we je graag naar CARA