Inzoomen: druk op uw toetsenbord op CtrlCommand + +
Uitzoomen: druk op uw toetsenbord op CtrlCommand + -
Gebruik knijpzoomen om eenvoudig in en uit te zoomen

Onze visie

Laatste wijziging: 15 februari 2022

We formuleerden een aantal belangrijke voorwaarden waaraan onze nieuwe gezondheidscampus zal moeten voldoen. De belangrijkste lichten we toe:

 

Duurzaam

We zullen kiezen voor een duurzaam gebouw: doordat het een lange levensduur kent beperkt het zo de impact op het milieu tot een minimum. Daarnaast dient rekening gehouden te worden met de steeds evoluerende en veranderende zorgprocessen. We willen daarom dat de gebouwen zeer flexibiliteit inzetbaar zijn: de gebouwen moeten permanent aanpasbaar en ombouwbaar zijn om te blijven beantwoorden aan de evoluerende noden van zijn gebruikers en vlot toegankelijk voor nieuwe technologieën.

 

Innovatief

We kiezen voor doorgedreven digitalisatie en automatisatie. Dit betekent concreet dat de technologie van de toekomst geïntegreerd moet kunnen worden. Online consultaties moeten mogelijk zijn, patiënten beschikken over terminals aan bed, robotica, 5G netwerking, privacy by design, enz.

 

Ruimtelijke kwaliteit voor alle gebruikers

Jessa streeft naar een kwalitatieve belevingswaarde van zowel binnen- als buitenruimte.

De diverse gebruikers (patiënten, begeleiders, bezoekers, kinderen, senioren, personen met een handicap, medewerkers, interne en externe zorgverleners en artsen) beleven de ruimtelijke kwaliteit ieder op hun eigen manier en vanuit hun eigen verwachtingen. De inrichting van de site moet zorgen voor een optimale interactie tussen gebouw en groenbeleving in de omgeving. De site moet een meerwaarde zijn voor de buurt. 

 

Healing environment

Jessa kiest voor een kwalitatieve en duurzame zorgcampus in een omgeving die bijdraagt aan het fysiek, mentaal en sociaal welbevinden van alle gebruikers: patiënten, personeel, artsen, kinderen, bezoekers,… . Dit noemen we healing environment. Wij geloven er sterk in dat architecturale aspecten (direct zonlicht, …) een gunstig effect kunnen hebben op de uitkomst van het zorgproces of het mentaal welzijn van de medewerkers en artsen.

 

Human environment

Jessa wenst zich te onderscheiden door sterk in te zetten op de menselijke waardigheid van haar patiënten. Klassieke paradigma’s als ‘beddenhuis’ en de wat paternalistische associatie tussen ziek zijn en in een hospitaalbed moeten liggen, zijn achterhaald. In het toekomstig zorgproces willen we meer inspelen op de sociale verwachtingen van de patiënt, de ruimte van de patiënt beter op diens persoonlijk situatie af te stemmen  en hem moderne logistieke middelen ter beschikking te stellen (bv. zelfrijdende zetelbedden). Dit alles binnen een meer gastvrije en groene omgeving. Dit alles om de patiëntervaring te verbeteren.