MCCP

Laatste wijziging: 11 mei 2022

Sinds 1 juli 2013 is het Jessa Ziekenhuis erkend door het FOD Volksgezondheid als Multidisciplinair Centrum voor Chronische Pijn.

Het gaat om een bio-psycho-sociale aanpak met de nadruk op het zelfmanagement van de patiënt. Deze aanpak gebeurt multidisciplinair.

Het team bestaat uit hulpverleners met verschillende opleidingen:

  • artsen-specialisten (anesthesie, fysische geneeskunde, neurochirurgie, psychiatrie)

  • een kinesitherapeut

  • een ergotherapeut

  • psychologen / psychotherapeuten

  • pijnverpleegkundigen

  • een sociaal asistent

Het team wordt ondersteund door een secretaresse, die telefonisch bereikbaar is voor afspraken. Het Multidisciplinair Centrum voor Chronische Pijn (MCCP) richt zich uitsluitend op de begeleiding van personen met chronische pijn. De behandeling van acute pijn gebeurt door andere disciplines in het ziekenhuis. We spreken van chronische pijn als de pijn na 6 maanden behandeling nog steeds aanwezig is.

Het team evalueert telkens welke patiënten met chronische pijn in aanmerking komen voor multidisciplinaire begeleiding.
 

Patiëntenfolder MCCP