LOC

Limburgs Oncologisch Centrum
Inzoomen: druk op uw toetsenbord op CtrlCommand + +
Uitzoomen: druk op uw toetsenbord op CtrlCommand + -
Gebruik knijpzoomen om eenvoudig in en uit te zoomen

Patiëntveiligheid

Patiëntveiligheid is een prioriteit voor het LOC. Daarom beschikt het LOC al sinds 2009 over een elektronisch meldsysteem voor patiëntveiligheidsincidenten. Alle LOC-medewerkers kunnen dankzij dit elektronisch meldsysteem incidenten, bijna-incidenten en kwaliteitsbreuken tijdens de voorbereiding, behandeling of nazorg van patiënten snel en efficiënt melden.

 

Door het melden en analyseren van deze (bijna-)incidenten wil het LOC de kwaliteit en veiligheid van haar patiëntenzorg verder verbeteren. Via analyses en besprekingen gaan we op zoek naar de basisoorzaken van deze voorvallen; vervolgens trachten we ze weg te nemen door middel van gepaste verbeterinitiatieven.

 

Enkele jaren geleden werd een kwaliteitscoördinator aangesteld om dit initiatief en andere te ondersteunen. Op deze manier is er ook overleg met kwaliteitscoördinatoren van andere radiotherapiecentra in heel België.