LOC

Limburgs Oncologisch Centrum
Inzoomen: druk op uw toetsenbord op CtrlCommand + +
Uitzoomen: druk op uw toetsenbord op CtrlCommand + -
Gebruik knijpzoomen om eenvoudig in en uit te zoomen

Over LOC

Laatste wijziging: 01 maart 2022

Nadat er sinds eind jaren tachtig al een jarenlange traditie van ziekenhuisoverschrijdende samenwerking was tussen radiotherapeut-oncologen, medisch oncologen en hematologen, werd eind 2001 ‘officieel’ de vzw Limburgs Oncologisch Centrum (LOC) opgericht.

De vzw Limburgs Oncologisch Centrum is een samenwerkingsverband in de vorm van een ziekenhuisassociatie en een aparte rechtsfiguur (vzw) tussen het Jessa Ziekenhuis (JZ) en het Ziekenhuis Oost-Limburg (ZOL). De vzw beheert en exploiteert de radiotherapiediensten die zijn ondergebracht in het Jessa Ziekenhuis campus Virga Jesse te Hasselt en het Ziekenhuis Oost-Limburg te Genk.

Naast de kernopdracht -de exploitatie van de bestralingsafdeling- is de vzw een overlegplatform voor oncologie. Op deze manier draagt het LOC bij tot het realiseren van een kwalitatief hoogstaand behandelingsaanbod in de provincie Limburg.

De missie: ‘het referentiecentrum voor radiotherapie zijn voor de Limburgse patiënten en verwijzers’. Er wordt een goede samenwerking met alle Limburgse ziekenhuizen nagestreefd.

Deze website wil u inzicht geven in de werking, realisaties en uitdagingen van het LOC.