LOC

Limburgs Oncologisch Centrum
Inzoomen: druk op uw toetsenbord op CtrlCommand + +
Uitzoomen: druk op uw toetsenbord op CtrlCommand + -
Gebruik knijpzoomen om eenvoudig in en uit te zoomen

Oncologie (gezwelziekten)

Laatste wijziging: 01 maart 2022

Medische Oncologie en chemotherapie

De medische oncologische disciplines richten zich op de diagnose, behandeling en opvolging van kanker door middel van medicijnen (chemotherapie/doelgerichte therapie). Een behandeling met medicijnen vindt vaak voor of na een chirurgische ingreep of een bestraling plaats. Bij een chemotherapie vooraf is het vooral de bedoeling om de tumormassa te verkleinen. Bij aanvullende therapie na een operatie of bestraling is het de bedoeling om bestaande, niet aantoonbare uitzaaiingen te verwijderen en daardoor de genezingskans te vergroten.

 

In het LOC vindt ook klinisch geneesmiddelenonderzoek plaats: actief speurwerk naar het effect van nieuwe geneesmiddelen of van combinaties van reeds bestaande middelen, die de groei van kankercellen stoppen, en dit voor een veelheid van tumortypes. Voordeel hiervan is dat je reeds kan behandeld worden met soms veelbelovende nieuwe medicijnen, voor ze effectief op de markt beschikbaar zijn. Indien je in aanmerking komt voor behandeling met nieuwere medicijnen, zal jouw behandelende arts dit met jou bespreken. Natuurlijk staat het je vrij om hier al dan niet aan deel te nemen. Indien je dit liever niet wenst, word je uiteraard behandeld met de beste beschikbare medicijnen buiten studieverband.

 

Aandachtspunten van de medische oncologische disciplines binnen het LOC zijn: algemene oncologie, borstkanker, tumoren van het maagdarmstelsel, longkanker, neuro-oncologie, hoofd-en halstumoren, uro-oncologie, gynecologische tumoren en supportieve zorgen met vooral aandacht voor de bestrijding van nevenwerkingen van de ingestelde therapie.

 

Bij het toedienen van chemotherapie komt er heel wat kijken. De medisch oncoloog zal je correct inlichten over het nut van een therapie en de te verwachten nevenwerkingen. Voor ons is het immers uiterst belangrijk om met de patiënt een vertrouwensband op te bouwen. 

 

De behandelingen met medicijnen kunnen thuis gebeuren, via het dagziekenhuis of via een opname op de hospitalisatieafdeling. Dit hangt af van het type therapie dat voor jou van toepassing is. Daarnaast kan het nodig zijn om je frequent terug te zien via de raadpleging. Dit word je echter steeds duidelijk medegedeeld. Gedurende verschillende maanden, gaan wij elkaar dus regelmatig weerzien.

 

Je moet in geen enkel geval nalaten vragen te stellen zowel over de bijwerkingen van jouw behandeling als over eventuele moeilijkheden die je ondervindt. Als je steun wenst gedurende deze wat sombere periode, neem dan contact met ons op, wij zijn altijd bereid naar je te luisteren en je te helpen.

Daarnaast beschikt de dienst Medische Oncologie over gespecialiseerde verpleegkundigen die een bijzondere vorming gekregen hebben voor de toediening van chemotherapie en de opvang van patiënten.

 

Bijstand voor patiënten welke chemotherapie krijgen

Als je te horen krijgt dat je kanker hebt en daardoor chemotherapie moet krijgen, is het normaal dat er veel in jouw leven en dat van je familie  zal veranderen. Niet alleen lichamelijk, maar ook emotioneel krijg je veel te verwerken.

 

Praten met anderen kan je ook helpen antwoorden op jouw vragen te vinden. Ook zal je beter met jouw ziekte en de behandelingen kunnen omgaan als je je vragen en emoties kwijt kunt. Hiervoor beschikken wij over psychologen welke gespecialiseerd zijn in de opvang van kankerpatiënten en hun familie. Zij maken ruim tijd om alle problemen met jou door te spreken. Wij kunnen tevens rekenen op de samenwerking met een actieve sociale dienst die je kan helpen om een oplossing te vinden voor uw familiale of financiële problemen. Eveneens is er de mogelijkheid om deel te nemen aan allerlei informatiesessies en het revalidatieprogramma. Er is ook een uitgebreide mogelijkheid tot het verkrijgen van allerlei informatiebrochures over de verschillende types kanker en alle behandelingen. Deze zijn gratis ter beschikking. Verder hebben wij informatie over patiëntenverenigingen, psychosociale zorg rond kanker, andere instellingen en organisaties. Ook voor adressen voor hulpmiddelen (pruiken, protheses,…) of voor informatievideo’s over kanker, kan je bij ons terecht.