LOC

Limburgs Oncologisch Centrum
Inzoomen: druk op uw toetsenbord op CtrlCommand + +
Uitzoomen: druk op uw toetsenbord op CtrlCommand + -
Gebruik knijpzoomen om eenvoudig in en uit te zoomen

Medewerkers

Laatste wijziging: 01 maart 2022

Naast de artsen zijn in het LOC 38 medewerkers actief: verpleegkundigen, fysici & dosimetristen, secretariaatsmedewerkers en stafmedewerkers.

 

Verpleegkundigen

Radiotherapie is een medisch toevertrouwde handeling die elke dag door verpleegkundigen aan de patiënten wordt toegediend. Zij zijn de dagelijkse contactpersonen van de patiënten, ze volgen hen op en rapporteren aan de radiotherapeut. Indien nodig schakelen zij andere hulpverleners in – onder meer diëtisten of sociaal verpleegkundigen. Momenteel zijn er 25 verpleegkundigen tewerkgesteld op de 2 campussen.

Stralingsfysici & dosimetristen

De stralingsfysici zijn verantwoordelijk voor het optimaal gebruik en het kwalitatief op peil houden van de medische apparatuur. Zij ondersteunen de radiotherapeuten ook bij de berekening van het bestralingsplan. Daarnaast moeten de stralingsfysici toezien op het verantwoord omgaan met radioactieve stoffen en bestralingsapparatuur, waardoor de veiligheid van patiënten en medewerkers gegarandeerd wordt.

 

De dosimetristen ondersteunen de fysici; bij hen ligt de nadruk op het uitvoeren van bestralingsplannen (berekenen van de dosis) en controle van de apparatuur.

Momenteel werken er 5 fysici en 2 dosimetristen in het LOC.

Responsive Image

Secretariaat

In het LOC is een team van 4 secretariaatsmedewerkers verantwoordelijk voor de administratieve organisatie.

 

Stafmedewerker

De stafmedewerker is verantwoordelijk voor het opvolgen van het algemeen
bedrijfseconomisch beleid van het LOC. Naast de algemene stafmedewerker is er nog een wetenschappelijk stafmedewerker die onder meer instaat voor patiëntveiligheid, kwaliteit en
andere projecten.