LOC

Limburgs Oncologisch Centrum
Inzoomen: druk op uw toetsenbord op CtrlCommand + +
Uitzoomen: druk op uw toetsenbord op CtrlCommand + -
Gebruik knijpzoomen om eenvoudig in en uit te zoomen

Lopende studies

Laatste wijziging: 03 maart 2022
Colon + rectum carcinoma
Gemetastaseerd: behandeling met chemotherapie  Adjuvant: behandeling met anti-VEGF   
 
Borstcarcinoma        
Preventief + DCIS: behandeling met aromatase inhibitoren (randomised)
 
Adjuvant:
 • combinatiechemotherapie: follow up
 • combinatiechemotherapie met anti-lichamen: follow up
 • chemo + target therapy: follow up
 • chemo + target therapy   
 • verlengde hormonale behandeling  
 • behandeling HER-2/neu Overexpressed
 • metabolisme en effect aromatase inhibitoren
 
Gemetastaseerd
 • target therapy   
 • behandeling met anti-oestrogenen: follow up
 • behandeling HER-2/neu Overexpressed 
Observationeel: chemotherapie adj   
 
Niercarcinoma 
Gemetastaseerd:
 • target therapy   
 • immediate vs deferred nefrectomy  
 
Blaascarcinoma 
Adjuvant: chemotherapie na chirurgie  
 
Prostaatcarcinoma
CRPC
 • CYP17 inhibitor    
 • VEGF trap + chemotherapie
 
Gemetastaseerd 2de lijn
 • CYP17 inhibitor: follow up
 • androgen receptor antagonist 
 
Ovarium               
Gevorderd: target therapie     
 
Transplantatie     
Varicella na autologe transplantatie
 
CML  
Gemetastaseerd: target therapie
 
Kahler  
Adjuvant: observationele studie     Relapsed: pan-deacetylase inhibitor
 
NHL  
Observationeel: supportive care management   
 
CLL
Target therapie     
 
PNH
Registratiestudie: evaluation setting     
 
Myelofibrosis
JAK inhibitor    
 
Constipation    
Opoïd induced   
 
Voor alle tumoren
Observationeel: anemia–beleid bij kankerpatienten
 
Cohort studie
De evaluatie van kankerbehandeling bij jongeren versus ouderen: een retrospectief onderzoek bij patiënten met borstkanker, multiple myelomen  en non-hodgkin-lymfomen.
 
Frailty
Evaluat of frailty and ca treatment outcome
 
UZL
Elderly biomarker study