LOC

Limburgs Oncologisch Centrum
Inzoomen: druk op uw toetsenbord op CtrlCommand + +
Uitzoomen: druk op uw toetsenbord op CtrlCommand + -
Gebruik knijpzoomen om eenvoudig in en uit te zoomen

Hematologie (bloedziekten)

Laatste wijziging: 03 maart 2022

De organisatie van de hematologie binnen het LOC verloopt volgens een strikt plan. Op de campussen van de drie stichtende ziekenhuizen wordt er, wat men kan omschrijven als ‘ algemene ‘ hematologie beoefend door de hematologen. Echter als de pathologie hooggradig is en dus intensieve therapie vereist, dan is de optie genomen om dit op één campus te bundelen, met name die van het Virga Jesseziekenhuis.  Op deze campus worden de stamcelcollecties en stamceltransplantaties uitgevoerd, naast intensieve behandeling van acute leukemie, omwille van de specifieke behoeften zoals een duur feresetoestel, een stamcellabo en isolatiemogelijkheden.

 

Sedert oktober 2002 is de erkenning van de geneesheer specialist in inwendige geneeskunde met bijzondere bekwaming in de klinische hematologie een feit. Dit zal weldra gelinkt worden aan zorgprogramma’s hematologie. Internationaal neemt de groep hematologie deel aan studies en het registreren van gegevens binnen de Europese Beenmergtransplant groep. Om transplantaties te mogen uitvoeren dient men geaccrediteerd te zijn door deze instantie.

 

Naast deze evolutie naar een meer gestandaardiseerde en daardoor meer kwaliteitsvolle en professionelere hematologische zorgverlening, zijn er nog enkele positieve evoluties voor de hematologische patiënt. De aanpak van de patiënt is meer holistisch met aandacht voor supportieve en psychische ondersteuning; uitbouw van goede palliatieve netwerken en diensten enerzijds of revalidatie ter herstel van de chemotherapie anderzijds.

 

Verder gebeurt er intensief onderzoek naar nieuwe therapeutische modaliteiten in de hematologie. Een voorbeeld is een miniallogene stamceltransplantatie waarbij een conditionering met een verminderde intensiteit moet toelaten om ook ouderen en minder fitte patiënten een definitieve kans op genezing te bieden. ‘Targeted’ therapie moet toelaten om selectiever de tumor te behandelen met minder toxiciteit voor de rest van de patiënt. Het gebruik van monoclonale antistoffen tegen receptoren die specifiek op tumorcellen tot expressie worden gebracht is een voorbeeld.