Inzoomen: druk op uw toetsenbord op CtrlCommand + +
Uitzoomen: druk op uw toetsenbord op CtrlCommand + -
Gebruik knijpzoomen om eenvoudig in en uit te zoomen

Onze visie

Laatste wijziging: 28 februari 2022

De visie van onze kraamafdeling past binnen de visie van het Jessa ziekenhuis. De kraamafdeling en de bevallingskamer staan in een nauwe verbinding met de neonatale eenheid, het operatiekwartier en de dienst fertiliteit. Onze samenwerking gaat verder binnen het locoregionaal klinisch netwerk Zuid-West Limburg, de eerstelijnszorgverleners en huisartsenkringen. Op academisch vlak participeren wij in onderzoek en opleiding van artsen en vroedkundigen.

 

We engageren ons voor alle aanstaande ouders zonder onderscheid in etniciteit of cultuur. Tevens bieden we specifieke aandacht en ondersteuning voor kwetsbare gezinnen. Onze kraamafdeling is 24/24u bereikbaar, 7 dagen op 7, zowel fysiek als telefonisch.

 

De werking van onze kraamafdeling is gebaseerd op 3 pijlers:

 

Natuurlijk en veilig bevallen, met warme en persoonlijke zorg

Wij engageren ons om de komst van uw kindje in zo goed mogelijke omstandigheden te laten gebeuren. Dit doen we met persoonlijke aandacht en empathie. We ambiëren een huiselijke sfeer op onze eenheid.

 

Veiligheid voor moeder en kind is onze grootste prioriteit. Het professionele multidisciplinair team staat garant voor een kwalitatieve verzorging naar de meest recente inzichten van de wetenschap. Het NIAZ is ons referentiekader om te werken aan kwaliteit en veiligheid.

 

Net omdat de veiligheid van moeder en kind voorop staat, kan het zijn dat er door omstandigheden afgeweken moet worden van eerdere afspraken of wensen binnen het geboorteplan.

 

We streven naar een fysiologisch proces, een natuurlijke bevalling, waarbij het moedervriendelijk beleid de leidraad is. Ook bij een inleiding en een keizersnede trachten wij dit beleid te benaderen. Ons inziens is het ziekenhuis de meest veilige plaats om deze levensgebeurtenis te laten plaatsvinden. Bijgevolg staan wij als centrumziekenhuis ook paraat voor de opvang van (hoog-)risicobevallingen en poliklinische bevallingen.

 

De huiselijke sfeer past binnen het idee van family centered care waarbij het gezin centraal staat in onze zorgen, zo houden we moeder en kind bij elkaar. Indien een scheiding toch nodig blijkt om medische redenen, voorzien wij een betrokken zorg op de neonatale zorgeenheid door middel van kangoeroezorg, ouder-kindboxen en een ontwikkelingsgerichte aanpak. Ook bij een keizersnede trachten we de moeder, partner en baby samen te houden tijdens de ingreep, de gentle sectio.

Wij onderscheiden ons als enige Limburgse kraamafdeling met het BFHI-label en het organiseren van mamacafés. We zijn enthousiaste promotors van borstvoeding, maar respecteren uiteraard ook de keuze om kunstvoeding te geven.

 

We wensen jou zo veel mogelijk te betrekken. Wij doen dit door een gevarieerd aanbod van infosessies (voorbereiding op de bevalling en kraamperiode) gegeven door de vroedvrouwen en kinesitherapeuten, het opstellen van een geboorteplan en door bed-side te briefen. Dit alles volgens de geldende GDPR- en privacyregels.

 

Topklinische zorg en organisatie

Alle leden van het multidisciplinair team hebben hun eigen expertise waarbij het streefdoel is om te excelleren op de vereiste standaarden (erkenningen, certificatie, accreditatie, …).

Ons verloskundig en pediatrisch beleid ligt vast in procedures. De dagelijkse werking is geformaliseerd in afspraken.

In ons team heerst een aanspreek- en overlegcultuur met als doel te leren en te verbeteren. Er worden overlegmomenten zoals dienstvergaderingen en werkgroepen structureel ingepland. De inhoud hiervan is transparant voor alle betrokkenen.

We nemen verantwoordelijkheid op voor het eigen handelen en scholen ons bij naar norm van de wetenschap. Het delen van deze kennis gebeurt multidisciplinair. We zijn daarenboven een opleidingscentrum waarin elk teamlid actief participeert aan het opleiden en begeleiden van studenten, assistenten en nieuwe collega’s.

 

Ecologisch verantwoorde zorg

In onze zorgorganisatie denken we na over ecologie en duurzaamheid en dit op alle niveaus. Zo loopt een pilootproject om op vrijwillige basis te kiezen voor een herbruikbare luier in plaats van wegwerpluiers. Ook zal binnen het gamma van verzorgingsproducten een set met ecologische producten opgenomen worden.

Op die manier vervullen we onze maatschappelijke voorbeeldrol. Jessa draagt als organisatie bij tot de “sustainable development goals” van de VN.

 

Externe partners

Uiteraard reikt onze zorg verder dan de muren van het ziekenhuis. Samen met externe partners zorgen we voor het verbeteren van het zorgtraject voor moeder en kind. Organisaties zoals Kind en Gezin, Kraamzorg, de eerstelijnsvroedvrouwen (VBOV en WGK) en huisartsen nemen hier een centrale plaats in. Ook de hogescholen en universiteiten vervullen een belangrijke rol. Daarenboven zijn we vertegenwoordigd in de initiatieven van de stad Hasselt zoals het Huis van het Kind Hasselt, ruilwinkel “Het Wisselke” en Het Geboortebos.