Inzoomen: druk op uw toetsenbord op CtrlCommand + +
Uitzoomen: druk op uw toetsenbord op CtrlCommand + -
Gebruik knijpzoomen om eenvoudig in en uit te zoomen

MPower

Laatste wijziging: 25 juli 2022
 
In Jessa bewaken we al ruim tien jaar het psychosociaal welbevinden van zwangere vrouwen en jonge gezinnen. Deze traditie is intussen uitgegroeid tot een robuust multidisciplinair team met een stevig netwerk van externe partners. Dit team heeft nu een naam, nl. Mpower (multidisciplinair perinataal overleg).
 

Missie

Reeds vroeg in de zwangerschap voert MPower een brede screening door. Dat gebeurt met een vragenlijst die hoofdzakelijk peilt naar psychosociale problemen. Deze screening is nog altijd een waardevol instrument. Ze brengt regelmatig een sluimerende problematiek aan de oppervlakte die mensen tijdens een consultatie niet spontaan uiten. De bevraging maakt hun probleem ineens makkelijker bespreekbaar. Het doel is om preventief te werk te gaan, want dankzij de snelle detectie van psychosociale problemen kunnen we tijdig bijkomende zorg aanvragen en inschakelen. Velen werken immers met wachtlijsten.
 

Team

Het multidisciplinaire team komt maandelijks samen en bestaat uit een gynaecoloog, pediater, psychologen, psychiater, hoofdvroedvrouw, coördinator neonatologie, orthopedagoog, sociaal werker en een medewerker van Kind & Gezin. Hun overleg reserveert de nodige tijd voor de bespreking van individuele casussen.
 
 • Véronique Chef, coördinator patiëntenzorg neonatologie
 • dr. Ann Buyens, gynaecoloog
 • Renilde Cox, hoofdvroedvrouw
 • Terry Slootmaekers, vroedvrouw
 • dr. Claudia Coolen, kinderarts
 • Ine Rogiers, liaisonpsychologe
 • dr. Heidi Schruers, liaisonpsychiater
 • Gitte De Bruyn, kinderpsychologe
 • Steffi Menten, liaisonpsychologe
 • Kelly Vanhove, maatschappelijk werker
 • Sophie Vandormael, Kind en Gezin
 

Netwerk

Mpower kan naast het team terugvallen op experts in een steeds groeiend netwerk, waaronder:
 • Ligant
 • Mobiel Crisisteam Reling
 • prof. dr. Titia Hompes van UPC KU Leuven
 • de outreachwerking van de Moeder-Baby-Eenheid in Zoersel
Deze multidisciplinaire aanpak zet ouders op het juiste traject – van in het prille begin van de zwangerschap tot zes maanden na de geboorte. Dat gebeurt met een eventuele aanpassing van de psychofarmaca, psychologische opvolging en/of sociale ondersteuning. Bij de geboorte brengt het team de verschillende disciplines op de hoogte en worden de ouders en baby nauwlettend opgevolgd.

Na het ontslag uit het ziekenhuis verzekeren voornamelijk de eerder genoemde organisaties waarmee waarmee het team nauw samenwerkt, de nodige ondersteuning in de thuissituatie. Indien nodig volgt er een ontslaggesprek. Vandaag verloopt de doorverwijzing naar het multidisciplinaire team vooral via de gynaecologen of andere medewerkers van de afdelingen van Moeder en Kind. Heidi Schruers: “We zouden dit graag uitbreiden naar de huisartsen. Zij zijn vaak de eerste contactpersoon. Hierdoor detecteren we eventuele problemen nog sneller. We hebben alvast een uitbreiding van het aantal uren raadpleging aangevraagd.”