Inzoomen: druk op uw toetsenbord op CtrlCommand + +
Uitzoomen: druk op uw toetsenbord op CtrlCommand + -
Gebruik knijpzoomen om eenvoudig in en uit te zoomen

Keizersnede

Laatste wijziging: 30 mei 2022

Als het niet lukt om via natuurlijke weg of ‘op eigen kracht’ te bevallen - omdat dit te gevaarlijk is voor jou, je kindje of allebei - is er de keizersnede. Het gaat om een veilige operatie die ongeveer 45 minuten duurt. Je baby komt daarbij via de buikwand ter wereld, meestal binnen het kwartier na het begin van de operatie.

 

Soms voorziet de gynaecoloog al tijdens de zwangerschap dat je baby via keizersnede geboren wordt (primaire keizersnede). Mogelijke aanwijzingen zijn een abnormale ligging van de baby of de moederkoek (placenta) die voor de baarmoedermond ligt. Maar het kan ook zijn dat de gynaecoloog pas tijdens de bevalling beslist om over te gaan tot een (secundaire) keizersnede. Vooral wanneer de arbeid niet genoeg vordert of er zuurstofgebrek dreigt voor de baby.

 

Sinds kort kan je bij ons in het Jessa Ziekenhuis ook een gentle sectio krijgen. Zodra de baby geboren is en nagekeken door de kinderarts, wordt hij of zij huid op huid in deze doek geplaatst. Gedurende het verdere verloop van de operatie blijft de baby bij je liggen. De vroedvrouw blijft tijdens de operatie continu aanwezig in de operatiezaal. Ook tijdens het transport naar en het verblijf op de recovery mag de baby bij de blijven. Jullie worden beiden goed in de gaten gehouden door het bevoegd personeel van de recovery en de verloszaal. Indien de baby hongersignalen geeft, kan hij of zij in geval van borstvoeding reeds in de recovery aangelegd worden. We streven ernaar het verblijf in de recovery zo kort mogelijk te houden.

 

Een gentle sectio is alleen mogelijk indien dit VOORAF besproken is met de gynaecoloog, indien het gaat om een geplande keizersnede en indien de bestaffing in de verloszaal het toelaat. Dit kan met andere woorden nooit vooraf gegarandeerd worden.