Inzoomen: druk op uw toetsenbord op CtrlCommand + +
Uitzoomen: druk op uw toetsenbord op CtrlCommand + -
Gebruik knijpzoomen om eenvoudig in en uit te zoomen

Veiligheid

Laatste wijziging: 31 december 2021

Jouw bijdrage aan een veiliger verblijf in het Jessa Ziekenhuis

Het Jessa Ziekenhuis wil kwaliteitsvolle en veilige zorg leveren aan alle patiënten. Onze medewerkers stellen hiervoor dagelijks alles in het werk, maar ook jij als ouder kan tijdens het verblijf van je kind in het Jessa Ziekenhuis hier een bijdrage aan leveren. Graag geven we enkele tips om het verblijf van jou en je kind zonder problemen of ongeplande gebeurtenissen te laten verlopen.
 
Je vindt deze tips ook terug in een slideshow met tekeningen van Kaat & Milan op de televisieschermen in de patiëntenkamers en speelzaal van de afdeling kinder- en jeugdgeneeskunde. Daarnaast kan je deze tips en tekeningen ook bekijken op posters op deze afdeling en op andere plaatsen waar kinderen komen, zoals spoedgevallen, radiologie en consultatie.
 

Maak je kind kenbaar

Bij opname in het Jessa Ziekenhuis krijgt je kind een identificatiebandje met zijn of haar persoonlijke gegevens. Hierdoor kunnen we je kind veiliger begeleiden gedurende het volledige verblijf.  

Let erop dat je kind steeds een identificatiebandje draagt en kijk na of alle gegevens (naam, geboortedatum, enz.) correct zijn.
Mocht het door omstandigheden loskomen, vraag dan een nieuw bandje aan de verpleegkundige.
 

Geef alle informatie over de gezondheid van je kind

Tijdens het gesprek bij de opname van je kind vertel je best zo uitgebreid mogelijk hoe je kind zich voelt en waar jij of je kind jullie zorgen over maken.
 
Geef je zorgverlener alle informatie over de gezondheidstoestand van je kind. Vermeld ook zeker eventuele allergieën. Denk hier bijvoorbeeld aan contraststoffen, antibiotica, latex of kleefpleisters.
 
Vraag de zorgverlener naar meer uitleg over het verloop van de opname, behandeling, onderzoek of ingreep. Informeer hoe jij kan bijdragen aan de voorbereiding van je kind (bv. nuchter blijven, uitleg geven). Laat het ons weten als iets niet duidelijk is of als je ergens over twijfelt.
 
Signaleer het ons als je iets niet begrijpt of iets anders uitziet dan je verwachtte of verteld was.
 

Medicatie

Vertel je zorgverlener welke medicatie je kind thuis gebruikt (met of zonder voorschrift). Neem het medicatie-overzicht met vermelding van geneesmiddel, dosis en frequentie van inname mee naar het ziekenhuis bij de opname van je kind. Bespreek met je arts of je kind de medicatie tijdens het verblijf verder mag innemen of niet.
 

Zorg voor een goede hygiëne van je kind

Om de verspreiding van bacteriën tegen te gaan en infecties te voorkomen is een goede hygiëne op de afdeling belangrijk. Je zorgverlener zal steeds de handen wassen en eventueel handschoenen dragen als je kind wordt verzorgd. Het speelgoed in de speelzaal wordt regelmatig ontsmet.
 
Ook de hygiëne van je kind is belangrijk. Let erop dat je kind regelmatig de handen wast met water en zeep. Zorg voor een goede lichaamshygiëne. Laat je kind niet op blote voeten lopen.
 

Psychosociale veiligheid

Vertel ons wat de gewoontes zijn van je kind. Merk je tijdens het ziekenhuisverblijf veranderingen op in het huilpatroon of het gedrag van je kind, verwittig dan de zorgverlener.
 
Kinderen voelen zich het veiligst wanneer een ouder of ander vertrouwd persoon dicht bij hen in de buurt is. 
 

Valincidenten

Laat je kind bij de verzorging niet alleen achter op het waskussen. Bij baby’s en kleine kinderen is het van belang om de bedhekkens omhoog te doen als je de kamer verlaat of je kind slaapt.
 
Laat je kind niet op blote voeten of kousen lopen. Zorg voor gepaste schoenen die de voet goed insluiten. Laat je kind niet door de gang rennen om uitglijden te voorkomen.