Inzoomen: druk op uw toetsenbord op CtrlCommand + +
Uitzoomen: druk op uw toetsenbord op CtrlCommand + -
Gebruik knijpzoomen om eenvoudig in en uit te zoomen

Pijnbeleid

Laatste wijziging: 28 februari 2022

We hebben allemaal een eigen idee van wat pijn is door wat we zelf al ervaren hebben. Pijn is iets complex en subjectief. Het is niet alleen iets dat via onze zintuigen wordt ervaren. Ook onze emoties, gedragingen, gedachten, ... zorgen dat iedereen pijn op een andere manier beleeft. Pijn kan ervaren worden als dof, stekend, kloppend, ... Pijn kan acuut (duurt maar even), chronisch (duurt langer, soms maanden of jaren), opkomend en weggaand (bv. migraine), … van aard zijn. Net omdat pijn zo subjectief is, en voor iedereen dus anders, is pijn voor ons datgene wat het kind als pijn ervaart.

Pijn heeft ook een belangrijke en nuttige functie in ons dagdagelijkse leven. Pijn waarschuwt ons immers met de bedoeling om (ergere) verwonding of ziekte te voorkomen. Ons lichaam heeft de directe reflex om de bron van pijn te vermijden. Daarnaast zet pijn ons aan om genezing te zoeken, door bijvoorbeeld te rusten of naar een dokter te gaan. Maar pijn veroorzaakt soms ook onnodig lijden als het niet effectief wordt opgemerkt en behandeld.

We zetten je graag op weg om als ouder om te gaan met de pijn van je kind.