Inzoomen: druk op uw toetsenbord op CtrlCommand + +
Uitzoomen: druk op uw toetsenbord op CtrlCommand + -
Gebruik knijpzoomen om eenvoudig in en uit te zoomen

Apotheek

Laatste wijziging: 03 mei 2022

 Hoe kan jij helpen om je medicatietoediening te optimaliseren?

 

Kom voorbereid naar het ziekenhuis

Breng een volledige actuele lijst van je thuismedicatie mee naar het ziekenhuis. Om je hierbij te ondersteunen kan je beroep doen op onderstaand formulier, of kan je via je huisapotheker, huisarts of zelf via MyHealthViewer je medicatieoverzicht afdrukken.

 

Thuismedicatie bevragingsformulier

 

Het is eveneens aanbevolen om je medicatiedoosjes mee te brengen als hulp tijdens het opnamegesprek. Deze kan je meebrengen in de thuismedicatiezak die je mogelijk voor de geplande opname ontvangen hebt. Tijdens de opname wordt de thuismedicatiezak achter slot en grendel bewaard tot aan je ontslag.

 

 

Het medicatieopnamegesprek

De verpleegkundige, apotheek-assistent, apotheker of arts zullen je vragen stellen over de medicatie die je thuis neemt. Dit om zeker te zijn dat het medicatie-overzicht dat meegebracht werd correct is en dat er niets vergeten werd. Volgende vragen zullen aan bod komen:

 

 • Welke medicatie neem je?
 • Wanneer neem je deze medicatie?
 • Hoe vaak neem je deze medicatie?
 • Werd er recent iets gestopt of gestart?
 • Ben je niets vergeten? Een bloedverdunner? Een pleister? Een zalf? Een puffer?
 • Ben je allergisch aan een geneesmiddel?

 

Indien er na dit medicatieopnamegesprek nog onduidelijkheden zijn, kan het zijn dat er contact zal opgenomen worden met je vaste huisarts, thuisverpleegkundige of apotheker om eventuele vragen uit te klaren.

 

Medicatie tijdens je verblijf in het ziekenhuis

Elk geneesmiddel dat je tijdens je verblijf moet nemen, krijg je in het ziekenhuis van de verpleegkundige.

Je hoeft dus geen eigen medicatie op je kamer. Dat kan enkel leiden tot fouten en verwarring. Je meegebrachte thuismedicatie(zak) zal achter slot en grendel bewaard worden in de verpleegpost. Die krijg je terug mee bij het ontslag.

 

Opgelet: het kan zijn dat de medicatie die je krijgt verschilt van naamgeving met je thuismedicatie. Dit komt omdat de ziekenhuisapotheek van elk geneesmiddel maar 1 specialiteit heeft, het formulariumproduct. De werking is identiek aan je thuismedicatie. Bij onduidelijkheden, durf actief vragen te stellen aan je arts of verpleegkundige.

 

Dit geldt ook de start van een nieuw geneesmiddel in het ziekenhuis. Het is belangrijk dat je geïnformeerd wordt waarvoor dit dient, hoe het genomen en bewaard dient te worden en of er wisselwerkingen zijn met andere geneesmiddelen. Het ziekenhuis heeft voor verschillende geneesmiddelen een medicatie-infofiche ter beschikking.

 

Medicatie bij ontslag

Je ontvangt een nieuw, actueel medicatieoverzicht bij ontslag. Dit zal met de verpleegkundige, apotheker of arts worden overlopen en wordt samen met de meegebrachte medicatiedoosjes mee naar huis gegeven.

 

Je ontvangt ook de voorschriften voor nieuw opgestarte medicatie. Die kan je afhalen bij je huisapotheek. Het ziekenhuis geeft je wel medicatie mee om de eerste 24 uur te overbruggen. Zo heb je voldoende tijd om naar je huisapotheker te gaan. 

 

Medicatie bij de ziekenhuisapotheker

Welke stappen moet je doorlopen?

 

 • Je moet beschikken over een geldig medicatievoorschrift
 • Je moet ingeschreven zijn in het ziekenhuis
 • Wanneer je rechtstreeks van een raadpleging of bezoek aan het dagziekenhuis komt, dan bent je ingeschreven in het ziekenhuis. Je hebt inschrijvingsstickers met je patiëntgegevens ontvangen en mag 1 exemplaar op het voorschrift kleven.
 • Als je van buiten het ziekenhuis medicatie in de ziekenhuisapotheek komt afhalen, moet je je eerst aan de inschrijvingsbalie aanmelden met je identiteitskaart. Dit is noodzakelijk om de medicatie correct te kunnen factureren.
 • De balie van de ziekenhuisapotheek vind je door eerst naar verdieping -1 (kelder) te begeven.
  • Voor campus Virga Jesse volg je de gele pijl. Je kan de medicatie afhalen bij ‘Apotheek: Afhaal-en Adviespunt medicatie’
  • Voor campus Salvator volg je de groene pijl. Je kan de medicatie afhalen bij de apotheek.

 

Op www.bcfi.be kan je als patiënt je geneesmiddel opzoeken op merknaam en vervolgens op de kleine capsule drukken. Hierbij wordt je dan rechtstreeks afgeleid naar de bijsluiter. Deze zit normaal ook in het medicatiedoosje dat je bij de thuisapotheek gaat afhalen.

 

Openingsuren en contact apotheek

Campus Virga Jesse

Weekdagen: 8u - 18u30

Zaterdag: 8u30 - 12u30 en 14u-15u45

Zon- en feestdagen: 9u-12u15

 

Contact apotheek secretariaat: 011 33 84 00

 

Campus Salvator

Weekdagen: 9u - 17u30

Zaterdag: gesloten

Zon- en feestdagen: gesloten

 

Contact apotheek secretariaat: 011 33 84 00

Contact apotheek distributie: 011 33 84 50

 

Betaling

De medicatie wordt gefactureerd. Je ontvangt hiervoor een factuur per post. Terplekke afrekenen is niet mogelijk.