VKF adviescentrum

Laatste wijziging: 14 april 2022

Voorkamerfibrillatie (VKF) is de meest voorkomende hartritmestoornis, die meer optreedt naarmate men ouder wordt. Vanaf de leeftijd van 40 jaar heeft men 1 kans op 4 om hiermee in het leven geconfronteerd te worden. De grootste groep van patiënten zijn 65 plussers.

 

Wetenschappelijk onderzoek geeft aan dat er nood is aan een meer geïntegreerde zorg voor patiënten met VKF. Het management van alle aspecten die horen tot de zorg bij VKFis erg complex. Daarom werden er binnen het Hartcentrum Hasselt verpleegkundigen gespecialiseerd in VKF in het leven geroepen. Zij zijn werkzaam binnen het VKF adviescentrum en leggen zich toe op het management van deze zorg. Zij fungeren hierin als een centrale rol om de zorg voor patiënten met VKF te verbeteren. Ons team bestaat uit coördinerend cardioloog dr. Johan Vijgen en een team van gespecialiseerde verpleegkundigen. 

VKF en de behandeling ervan kan veel vragen met zich meebrengen. Bijvoorbeeld ‘Moet ik mijn bloedverdunner tijdelijk stoppen als ik een ingreep moet ondergaan en voor hoe lang? Wat als ik mijn medicatie ben vergeten in te nemen? Wat houdt een ablatie voor mij als patiënt juist in? Ik ben gepland voor een elektrische cardioversie, maar heb hier nog heel wat vragen rond? Kom ik in aanmerking voor opvolging via revalidatie? Wat is slaapapnoe en waar kan ik terecht om dit te laten onderzoeken? Met al deze vragen kan de patiënt bij ons terecht. Anderzijds kunnen de huisartsen of verwijzende cardiologen ook bij ons terecht met vragen. Zo trachten we ook te fungeren als een centraal aanspreekpunt in de zorg voor patiënten met VKF. 

 

Het doel van ons adviescentrum bestaat uit twee aspecten:

 

1. Een individueel behandelplan

Enerzijds stellen we samen met de patiënt en de arts een individueel behandelplan op dat gebaseerd is op de meest recente Europese richtlijnen. Hierdoor zorgen we ervoor dat onze patiënten de beste zorgen krijgen die afgestemd zijn op de meest recente onderzoeken en internationale richtlijnen. In overleg met de arts, de verpleegkundigen en de patiënt wordt bijvoorbeeld het opstarten van antistolling, anti-aritmica, het voorstellen van een cardioversie of ablatie voor elke patiënt individueel bekeken aan de hand van de internationale richtlijnen. Als adviescentrum vervullen we ook een centrale rol tussen de patiënt, externe cardiologen en de huisartsen.

 

2. Educatie op maat

Anderzijds besteden we heel wat aandacht aan de educatie van onze patiënten, aangezien dit essentieel is voor hun mede-beslissingsrecht, hun medicatietrouw, hun zelfredzaamheid en hun levenskwaliteit. Binnen een individueel behandelplan gaan de verpleegkundigen de kennis van de patiënt na over VKF en zijn behandeling, over het gebruik van antistolling en de risicofactoren gerelateerd aan VKF. Afhankelijk van de individuele kennis zal er extra educatie op maat van de patiënt gegeven worden. De kennis zal ook op regelmatige tijdstippen worden geherëvalueerd. Wanneer de patiënt begrijpt wat VKF is en wat de mogelijke gevolgen hiervan zijn, zal dit onder andere de therapietrouw ook ten goede komen. We gaan ook dieper in op de symptomen van de patiënt, in welke mate dit het dagelijks leven beïnvloedt en in welke mate de patiënt kan werken aan zijn VKF gerelateerde risicofactoren. 

Responsive Image

De samenwerking met de huisarts

De samenwerking met de huisarts is enorm belangrijk aangezien zij mee instaan voor opvolging van de therapietrouw van de patiënt, het aanpakken van de risicofactoren, opvangen van belangrijke of nieuwe symptomen, opvolging na ablatie enz. We voorzien ook mogelijkheden voor de huisartsen om hun patiënten met een nieuwe diagnose van VKF zo snel mogelijk te kunnen doorsturen.