Sportcardiologie

Laatste wijziging: 14 april 2022

We horen regelmatig in het nieuws dat er een jonge sporter plots is overleden ten gevolge van een voordien ongekende hartkwaal. De vraag duikt dan telkens op of er een verplichte screening nodig is voor alle sporters. Er is echter onvoldoende bewijs voor het introduceren van een verplichte screening van een volledige bevolkingsgroep. Het is wel belangrijk om een goede sportmedische evaluatie aan te kunnen bieden in geval van een individuele vraag of een vraag vanuit een specifieke sporttak.

 

Iedere sporter en iedere sport dient afzonderlijk bekeken te worden. In sommige sporten ligt het risico op plotse hartdood tot 14 maal hoger. Ook mannen hebben 10 maal meer risico dan vrouwen. Bovendien zijn er aandoeningen waarbij verder sporten kan leiden tot een verergering van de aandoening en medische problemen later in het leven kan bezorgen (niet noodzakelijk overlijden op korte termijn), of waarbij het hart sportletsels kan ontwikkelen door het sporten zelf. In die groepen is evaluatie evenwel zeker zinvol. Een eenvoudige evaluatie kan 70% van de onderliggende hartaandoeningen herkennen.

 

Het Hartcentrum Hasselt biedt daarom sinds enkele jaren een sportcardiologisch advies aan. Zo hebben we onder meer een samenwerking met wielerploeg Lotto-Belisol voor het screening van jonge (en oudere) wielrenners. Daarnaast ondersteunen we sport- en huisartsenpraktijken in hun taak door opleidingen en door de mogelijkheid om snel en kosteloos advies te krijgen bij moeilijk interpreteerbare onderzoeken of ECG's via deze website.

Responsive Image
Responsive Image

Wie komt in aanmerking?

Bij ongerustheid of in kader van een algemeen nazicht zonder gekende hartklachten, dient een sporter zich in eerste instantie te wenden tot de huisarts of een gekende sportarts. Zij staan in voor een eerste screening en voor het geven van trainingsadvies. Op de website van SKA, de vereniging van sport- en keuringsartsen, kan je meer informatie terugvinden over deze sportscreeningen en kan je ook een lijst terugvinden van geaccrediteerde sportkeuringsartsen.

 

Hoe komt iemand bij ons terecht voor een sportcardiologische screening:

  • Op vraag van de huisarts/sportarts bij het vermoeden van een probleem
  • Voor een geschiktheidsevaluatie met expliciete vraag naar een inspanningselectrocardiogram of echocardiografie, bv.via een sportvereniging. Hiervoor is er geen terugbetaling van het RIZIV voorzien.
  • Voor expertbehandeling en-opvolging van competitiesporters
  • In kader van wetenschappelijk onderzoek
  • Ondersteuning bij ECG interpretatie (van op afstand op vraag van de huisarts)

 

Wat gebeurt er?

Een electrocardiogram behoort altijd tot de basis van eender welke cardiologische raadpleging. Daarnaast wordt er doorgaans een echocardiografie afgenomen en, vooral bij 35 plussers, een inspanningsproef.

 

Je kan bij de volgende cardiologen terecht voor een sportcardiologie raadpleging: