Klinische studies in follow-up

Laatste wijziging: 18 maart 2022
We geven hier een beknopte omschrijving van de studies waarvan de inclusies zijn afgelopen maar waarbij we de patiënten nog een bepaalde periode opvolgen. Heb vragen over een studie waaraan dat je patiënt deelneemt? Laat het ons gerust weten. Je kan contact opnemen met ons studiesecretariaat via onderstaande gegevens.
Cardiologie (Studiesecretariaat) 011 33 70 30
Cardiologie (Studiesecretariaat) studies.cardiologie@jessazh.be

Apollo-B

A Study to Evaluate Patisiran in Patients with Transthyretin Amyloidosis with Cardiomyopathy (ATTR Amyloidosis with Cardiomyopathy). 


 

Attribute CM

Een gerandomiseerd, dubbelblind, placebogecontroleerd fase 3-onderzoek naar de doeltreffendheid en veiligheid van AG10 bij proefpersonen met symptomatische transthyretine-amyloïde cardiomyopathie


 

Bionyx

Gerandomiseerde all-comers studie ter evaluatie van de bioresorbeerbare polymer-coated ORSIRO stent vs. De polymer-coated RESOLUTE ONYX stent.


 

Blitz AF

Multicenter, non-interventional study on patients with atrial fibrillation (AF) and cancer (diagnosed within the last 3 years prior to enrolment).


 

CF2

Het betreft een prospectieve, gerandomiseerde, multicentrische studie met 350 patiënten waarbij de twee bovenstaande technieken worden vergeleken naar doeltreffendheid en veiligheid. De procedures worden volgens de huidige richtlijnen uitgevoerd.


 

CTO registry

Een prospectieve niet-gerandomiseerde, multicentrische studie om het voordeel, de efficiëntie en de veiligheid van percutane interventies voor chronische totale coronaire occlusive te evalueren. 


 

Emperor studies

2 Fase III gerandomiseerde, dubbel blind, placebo gecontroleerde studies om de werkzaamheid en veiligheid van Empagliflozin 10mg te evalueren bij patiënten met chronisch hartfalen en een bewaarde ejectiefractie (studie 1) en een gereduceerde ejectiefractie (studie 2).


 

Etna AF

Het betreft een niet interventioneel onderzoek naar edoxaban- behandeling in de gewone klinische praktijk voor patiënten met niet-valvulair atriumfibrilleren. Dit is een observationele post market studie. Wereldwijd werden er 13.100 patiënten geïncludeerd. De patiënten moeten niet extra naar het ziekenhuis komen na de inclusie en er is geen enkele vorm van interventie.


 

NOAH-AFNET 6

NOAH-AFNET 6 vergelijkt de behandeling met Edoxaban met de huidige standaardtherapie (acetylsalicylzuur (ASA) of geen behandeling met antistollingsmiddelen, afhankelijk van het cardiovasculaire risico) bij patiënten met episoden met hoge atriale frequentie (AHRE). Onderzocht wordt of de behandeling van patiënten met Edoxaban beter is dan de huidige therapie gericht op voorkoming van een beroerte, systemische embolie en cardiovasculair overlijden.


 

Pacific AF

Multicentrische, gerandomiseerde, met actief vergelijkingsmiddel gecontroleerde, dubbelblinde, dubbeldummy, dosisbepalende fase 2- studie in parallelgroepen om de veiligheid van de orale FXIa-remmer BAY 2433334 te vergelijken met apixaban bij patiënten met voorkamerfibrillatie.


 

Pacific AMI

De veiligheid van de orale FXIa-remmer BAY 2433334 vergelijken bij patiënten met een acuut myocardinfarct.


 

Powder AF2 studie 

Multicentrische gerandomiseerde studie. Ze beogen te onderzoeken of het verderzetten van ADT (ADT ON) het heroptreden van atriale tachyaritmieën (ATA) vermindert in het eerste jaar na een contact-force guided PVI voor persistente AF. 


 

Pioneer III

Een prospectief, multicentrisch, globaal, gerandomiseerd, gecontroleerd onderzoek ter beoordeling van de veiligheid en werkzaamheid van het BuMA Supreme™ biologisch afbreekbaar geneesmiddelomhuld coronair stentsysteem bij patiënten met stabiel coronair vaatlijden of acute coronaire syndromen zonder verhoging van het ST-segment


 

Select

Deze studie heeft als doel om het effect van semaglutiden op cardiovasculaire uitkomsten na te gaan, bij personen met overgewicht of obesitas en een cardiovasculaire aandoening. 


 

Smart registry

Strategisch beheer voor optimalisatie van de respons op cardiale resynchronisatietherapie: te weten komen welke technieken voor optimalisatie worden gebruikt en hoe doeltreffend ze zijn.