Voorbereiding

Laatste wijziging: 09 maart 2022

Wat moet je meenemen naar het ziekenhuis? 

 

Wanneer het onderzoek tijdens de raadpleging bij je cardioloog gepland werd, zal je een vragenlijst en onderzoek aanvragen ontvangen voor de bloedafname (en het ECG). Hierbij wordt sterk aangeraden om deze vragenlijst zeer strikt en volledig in te vullen. De vragenlijst zal de verpleegkundige samen met jou overlopen op de dag van het onderzoek.

 

De dag van de coronarografie moet je nuchter zijn. Nuchter zijn, wil zeggen dat je minstens zes uur op voorhand niet meer mag eten, drinken of roken. Indien het onderzoek pas in de namiddag plaatsvindt, kan je ’s morgens nog een licht ontbijt nuttigen. De ochtendmedicatie mag de dag van het onderzoek genomen worden en let hierbij op volgende aandachtspunten:

  • Marcoumar®, Marevan® en Sintrom®: niet stoppen bij INR tussen 2-2.5  (recente bloedname van maximum 2 dagen oud).
  • Pradaxa®, Eliquis®, Xarelto® of Lixiana®: enkel de ochtend van het onderzoek niet innemen.
  • Asaflow®, Cardio-aspirine®, Plavix®, Efient® en Brillique® moeten ingenomen zijn de dag van het onderzoek.
  • Indien je nog een andere bloedverdunner neemt, bespreek je het onderbreken ervan met je cardioloog.
  • Metformine®,Metformax® , Glucophage® niet innemen op de dag van het onderzoek en de dag nadien.

 

Je wordt op de cardiolounge voorbereid op je coronarografie. Tijdens deze opname zal er een katheter worden aangelegd in de arm om eventuele medicatie tijdens het onderzoek toe te dienen. Hiernaast zal de pols waarlangs de procedure zal plaatvinden, worden geschoren. De aanvang van het onderzoek is afhankelijk van welke cardioloog het onderzoek zal uitvoeren. Er is steeds een richt uur maar dit kan soms wijzigen of afwijken in de loop van de dag. Wij vragen je begrip hiervoor.