Verloop

Laatste wijziging: 21 maart 2022

Wanneer je wordt opgeroepen voor het onderzoek zal je door de verpleegkundige worden gebracht naar het cathlab. Daar kom je in een voorbereidingsruimte terecht waar nog enkele dienstspecifieke voorbereidingen worden gedaan. Wanneer je in de zaal komt, wordt je gevraagd plaats te nemen op de onderzoekstafel. Dan wordt een elektrocardiogram aangelegd om tijdens het onderzoek je hartritme te kunnen volgen. Het onderzoek gebeurt meestal langs een bloedvat in de pols, soms langs een bloedvat in de lies.

 

1. Langs de pols

De pols wordt steeds als eerste keuze gebruikt. Deze wordt ontsmet. Dan wordt je volledig afgedekt met een steriele doek (het hoofd blijft vrij). De arts en de verpleegkundige dragen een steriele schort en een masker. Deze voorzieningen zijn nodig om infecties te voorkomen. De polsstreek wordt lokaal verdoofd. Nadien prikt de arts het bloedvat aan en brengt een kort hol buisje (=sheath) in het bloedvat. Langs deze sheath worden achtereenvolgens de verschillende katheters ingebracht om de kransslagaders en de hartholten te filmen. Het opvoeren van de katheter is meestal pijnloos. Indien de linker hartkamer wordt gefilmd zal je een grotere hoeveelheid contraststof krijgen toegediend waardoor je een warmtegevoel kan ondervinden. Dit kan opkomen in het hoofd en afzakken naar de voeten. Hierbij kan je een drang tot wateren gewaarworden, maar dat is enkel een gevoel. Bij de beeldopnames van de kransslagaders ondervindt je geen warmtegevoel. Van elke kransslagader wordt een serie beeldopnames gemaakt, telkens vanuit een andere invalshoek. Je mag niet hoesten tijdens het onderzoek, tenzij de arts toestemt nadat je hem hebt verwittigd. Nadat alle beeldopnames zijn gemaakt, wordt de sheath verwijderd door de verpleegkundige. Zal er een drukverband rond de pols worden aangebracht gedurende drie tot vier uur. De totale duur van het onderzoek bedraagt ongeveer 45 minuten. Aanvullende drukmetingen in het rechterhart bij klepafwijkingen duren ongeveer 15 minuten.

2. Langs de lies

Het onderzoek verloopt ongeveer hetzelfde als via de pols. Enkel wordt het bloedvat in de lies afgedrukt door de verpleegkundige om een bloeding te voorkomen. Nadien zal een drukverband worden aangebracht. Het is heel belangrijk dat je het been waarlangs het onderzoek gebeurde, gedurende 4 tot 6 uren (het precieze aantal uren worden je dan meegedeeld) niet opheft of plooit en dat je plat op de rug in bed blijft liggen. Dit is nodig om te beletten dat door beweging je slagader weer open zou gaan en aldus zou blijven bloeden.

Responsive Image
Figuur 1: katheter via de lies

Stenplaatsing of percutane coronaire interventie (PCI)

Een P.C.I. kan zowel via de slagaders van de pols of lies gebeuren. Een stentplaatsing kan een gevolg van de bevindingen gedurende de hartkatheterisatie. De arts gaat de plaats, de lengte en de diameter van stent bepalen op basis van de beelden die genomen zijn tijdens dehartkatheterisatie. Daarna wordt er een dunne draad via de katheter tot voorbij de vernauwing opgevoerd (1). Vervolgens wordt over deze draad een tweede katheter opgevoerd, de stent (2). De stent bevindt zich aan het uiteinde van de katheter. Wanneer de stent zich ter hoogte van de vernauwing bevindt, wordt het opgeblazen (ballon waar de stent op zit). Hierbij kan een beklemmede pijn op de borst worden gevoeld. Je hoeft niet ongerust te zijn hierover want deze pijn gaat snel weer weg (3). Dit opblazen van de ballon gebeurt niet met lucht. Het ballonnetje wordt wel onder hoge druk gevuld met contraststof. Hierdoor wordt het goed zichtbaar op de röntgenbeelden en kan de arts nagaan of de vernauwing goed opengerekt of gedilateerd is (4). De ontplooide stent blijft ter plaatse en onderstut als het ware de wand van de kransslagader.

Responsive Image
Figuur 2: illustratie van een stentimplantatie

Wanneer de stentplaatsing via de pols zal gebeuren, dienen dezelfde aandachtspunten worden gevolgd als bij een hartkatheterisatie. De procedure kan ook plaatsvinden via de lies. Onmiddellijk na de behandeling via de lies wordt de sheath verwijderd. Dit kan op twee manieren:

  • Met behulp van een Femostop®: dit is een toestel dat gedurende +/- 4 uren druk zal uitoefenen op de prikplaats terwijl je platte bedrust houdt. Ook na het verwijderen van de Femostop® blijf je nog in bed tot de volgende ochtend. Dit is nodig om te beletten dat door beweging je slagader weer open zou gaan en aldus zou blijven bloeden.
  • Met behulp van een Proglide®