Psychologische begeleiding

Laatste wijziging: 17 maart 2022

Voor veel patiënten betekent een hartaandoening of een hartoperatie een keerpunt in hun leven. In sommige gevallen zal de patient een totaal nieuwe levensstijl moeten aanleren. Dit verklaart waarom velen zich plots minderwaardig voelen of ontmoedigd geraken.

 

Daarnaast is er nog de angst en de moedeloosheid die veel patiënten parten speelt. Het is belangrijk deze gevoelens tijdig te herkennen om te vermijden dat men zich laat meesleuren in een negatieve spiraal. Hoe vroeger deze signalen (h)erkend worden, hoe groter de kans op een snel geestelijk én lichamelijk herstel. Om deze problemen vroegtijdig te kunnen opsporen wordt je op de 1e dag van de ambulante revalidatie uitgenodigd voor een gesprek met de psycholoog.

Responsive Image

De opvang gebeurt individueel maar er zijn ook gemeenschappelijke sessies, zoals ontspanningstraining of stressbeheer. Tijdens de sessies ontspanningstraining komen volgende onderwerpen aan bod: stress en stressbeheer, omgaan met angst, omgaan met inslaap- en doorslaapstoornissen, aanleren van ademhalings- en ontspanningstechnieken alsook de toepassing van deze technieken.

 

Downloads