Fysieke begeleiding

Laatste wijziging: 21 maart 2022

Hartrevalidatie tijdens de hospitalisatie

Zodra je op één van onze verpleegafdelingen ligt, zal je behandeld worden door onze kinesisten om je zo spoedig mogelijk zo actief mogelijk te krijgen. Reeds tijdens de eerste dag van de hospitalisatie wordt er gestart met een licht fysiek oefenprogramma aangepast aan jouw aandoening en onder begeleiding van een kinesist. Wanneer je op hartbewaking bent opgenomen zal de kinesist bij je langskomen en je behandelen met technieken om jouw ademhaling en ventilatie te verbeteren. Ook zullen ze je aangepaste oefeningen laten uitvoeren om spierzwakte en spierverkortingen tot het minimum te herleiden. Tevens zullen ze samen met de verpleging helpen met het maken van transfers (van lig naar zit, van zit tot stand, ...).

 

Tijdens jouw opname zal er ook een medewerker van het ReGo langskomen om je de nodige informatie te geven over de verdere revalidatie na jouw opname. Het nodige papierwerk (ziekenfonds, ...) kan hiervoor al in orde gebracht worden.

 

Ambulante hartrevalidatie

De fysieke training op het ReGo, die doorgaans plaatsvindt na een opname, richt zich op de verbetering van het lichamelijk uithoudingsvermogen. Je wordt er intensief begeleid door een team van ervaren kinesisten. Je kan hen altijd aanspreken in geval van klachten. Bij ernstige klachten verwittigt men onmiddellijk de revalidatiearts. Alle apparatuur voor dringende medische hulpverlening is aanwezig in de revalidatiezaal. 

Responsive Image

Jouw fysiek oefenprogramma wordt opgestart aan de hand van de door jou behaalde resultaten tijdens een inspanningsproef aan het begin van het revalidatieprogramma. De kinesisten en de cardioloog bespreken deze resultaten met jou en stellen een oefenprogramma op. Gedurende het revalidatieproces evalueert men jouw vorderingen met nieuwe inspanningsproeven en past men zo nodig jouw oefenprogramma aan. Tijdens deze opvolgconsultaties heb je steeds de kans om eventuele vragen of problemen te bespreken met de cardioloog.

 

Er zijn verschillende indicaties waardoor je een goedgekeurd revalidatiedossier krijgt. Hierdoor kom je in aanmerking voor maximaal 45 revalidatiesessies met terugbetaling van het ziekenfonds. Deze sessies gaan driemaal per week door en duren ongeveer 1,5 uur. Je wordt tijdens jouw opname of op raadpleging bij de cardioloog aangesproken als je in aanmerking komt.

 

Longrevalidatie

Longrevalidatie richt zich op het verbeteren van de ademhaling en het uithoudingsvermogen. Door specifieke ademhalings- en ontspanningsoefeningen en conditietraining leer je om een betere controle te krijgen over jouw eigen gezondheid en verhoog je de kwaliteit van leven. De ergotherapeut zal je helpen bij jouw ergonomie tijdens de oefeningen en geeft ook tips bij thuisactiviteiten.

 

Er word je een vast trainingsschema van 60 sessies voorgesteld. Daarnaast blijft individuele begeleiding met betrekking tot voeding, psychische-, sociale problemen mogelijk. Na het beeindigen van jouw revalidatie is er de mogelijkheid om (beperkte tijd) een verdergezet oefenprogramma te volgen.

 

Vaatrevalidatie

In overleg met de vaatchirurgen biedt het ReGo ook een vaatrevalidatieprogramma aan. Vernauwde bloedvaten naar de benen hangen sterk samen met toekomstige hartinfarcten en hersentromboses. Daarom wil men hoog-risicopatiënten op eenzelfde manier behandelen als hartpatiënten. Deze groep krijgt daarom niet alleen een speciaal oefenprogramma met staptraining in intervalvorm, maar ook begeleiding op het vlak van cholesterol, roken, hoge bloeddruk, ... .

 

Overgewicht

In het ReGo kan je ook terecht voor training in het kader van overgewicht. We bieden een 3-maanden durend individueel programma aan waarbij je fysieke training volgt en begeleid wordt door een diëtiste om jouw voedingsgewoonten aan te passen. Daarnaast kan je ook gescreend en begeleid worden door de psycholoog om eventuele problemen rond emotioneel eten aan te pakken. Indien noodzakelijk kan je na afloop van deze 3 maanden in overleg met de verschillende disciplines bekijken om eventueel het programma nog verder te zetten. Elke maandag is er om 10u30 een infosessie in het Revalidatie -en Gezondheidscentrum (ReGo). Hier word je de nodige uitleg over het programma gegeven. Je hoeft geen afspraak te maken voor deze sessie.

 

Downloads