Hartfalenkliniek

Laatste wijziging: 21 maart 2022

Hartfalen is de epidemie van cardiologie in de 21ste eeuw. Er is een toenemend aantal patiënten met deze chronische aandoening. Naast een wetenschappelijk onderbouwde behandeling van de patiënt, is een goed gestructureerde dienst hartfalen nodig is om al onze patiënten optimaal op te volgen. Hierbij is onder andere een vlotte overgang van hospitalisatie naar ambulante zorg vereist om de re-hospitalisatie zoveel mogelijk te beperken.

 

Om dit te realiseren werd een zorgtraject hartfalen ingevoerd, met de meest recente richtlijnen, voor de opvang en de behandeling van hartfalenpatiënten op de dienst spoedgevallen en de afdeling cardiologie. Daarnaast werd de hartfalenkliniek opgericht door het Hartcentrum Hasselt om de patiënten na een hospitalisatie zo goed mogelijk op te volgen om nieuwe opnames te voorkomen.

Responsive Image

Voor patiënten in het eindstadium van hartfalen kan een harttransplantatie een uitweg bieden. Hiervoor is het Hartcentrum Hasselt in nauwe samenwerking met UZ Gasthuisberg in Leuven voor het doorverwijzen van patiënten voor transplantatie. Getransplanteerde patiënten worden opgevolgd op de dagzaal in Leuven, waar hartfalenspecialist dr. Timmermans Jr. op donderdag consulent is.

 

Daarnaast is er in het Jessa ziekenhuis een nauwe multidisciplinaire samenwerking op gebied van hartfalen tussen:

 • de hartfalenspecialisten en de nefrologen: wekelijks overleg
 • de hartfalenspecialisten, de klinische beeldvorming en anatoom pathologie: maandelijks overleg om de oorzaken van hartfalen en de werking van het hart beter te leren kennen
 • de hartfalenspecialisten en de oncologen: maandelijks overleg voor patiënten met hartfalen en kanker

 

 

Hartfalenkliniek

Het doel van de hartfalenkliniek is om elke patiënt die ontslagen wordt op de afdeling cardiologie wegens hartfalen, binnen 1 à 2 weken al terug te zien op hartfalenraadpleging om de overgang van opname naar zelfstandige zorg te vergemakkelijken. In functie van de evolutie wordt het tijdstip van de volgende raadpleging vastgesteld (doorgaans is dit na 6 maanden). Hoe efficiënter de behandeling hoe beter een rehospitalisatie vermeden kan worde

Responsive Image

De volgende 4 kerntaken worden steeds geëvalueerd door de hartfalenkliniek bij iedere patiënt met hartfalen:

 

 

 • Therapie-optimalisatie
  De hartfalenmedicatie wordt geëvalueerd en waar nodig aangepast. In sommige gevallen zal ijzertherapie gepland worden op de dag van de consultatie. Na enkele maanden van optimale medicamenteuze therapie wordt er gekeken of de patiënt in aanmerking komt voor een ICD of CRT. Door de doorgedreven optimalisatie via de hartfalenkliniek bereiken we sneller dit punt, en kunnen we zonder onnodig tijdverlies doorverwijzen voor device-therapie.

 

 • Patiënteneducatie
  Door zelfzorg en ziekte-inzicht kunnen er veel problemen en onnodige interventies vermeden worden. De hartfalenverpleegkundigen starten reeds met de educatie tijdens hospitalisatie. Er wordt bij ontslag ook een hartfalenboekje meegegeven, waar de patiënt zijn parameters moet noteren. Re-educatie op raadpleging blijkt nodig en nuttig. Het systematisch noteren van de parameters wordt tevens beoordeeld door de hartfalenverpleegkundige op de raadpleging.

 

 • Zorgcoördinatie
  Het opstellen van een overzichtelijke medicatielijst, het telefonisch contacteren en opvolgen van de patiënten in de thuissituatie, opvragen van bloednames, inschakelen/contacteren van de thuisverpleging en plannen van aanvullende onderzoeken of afspraken zijn allemaal taken die de hartfalenverpleegkundigen op zich nemen.

 

Daarnaast moet de hartfalenkliniek openstaan voor elke hartfalenpatiënt met een dreigende achteruitgang, device-gerelateerd of telemonitoring* alarm. Gezien de lange wachttijden op de “algemene” raadplegingen en om spoedopnames zoveel mogelijk te vermijden, is er een geijkt kanaal nodig om deze “onplanbare” maar dringende consultaties te organiseren. Het ultiem doel is om vroeg in te grijpen bij het instabiel worden van een hartfalenpatiënt, en met relatief kleine aanpassingen dreigende decompensaties ambulant te behandelen, desnoods met herhaalde contacten gespreid over enkele weken.

 

*Telemonitoring is het op afstand volgen van bepaalde parameters van de patiënt in diens thuissituatie. Het is ontstaan om tijdig alarmsymptomen te detecteren en eveneens onnodige rehospitalisaties in hartfalen te vermijden. Telemonitoring kan via devices (ICD, CRT) of via parameters (bloeddruk-, gewicht- of hartritme monitoring). De alarmen worden dagelijks beoordeeld door het verantwoordelijke verpleegkundeteam. Indien nodig, zal een contact op korte termijn via de hartfalen kliniek afgesproken worden. Een recente studie, waar onder andere ons hartcentrum aan meewerkte, toont een belangrijke vermindering van het aantal ziekenhuisopnames voor hartfalenpatiënten die op deze manier gevolgd worden. Deze werkwijze zal in de toekomst zeker een nog belangrijkere plaats krijgen in de behandeling bij hartfalen.

Responsive Image

De patiënten krijgen allemaal, naast een overzichtelijk medicatieblad en een patiëntenboekje, ook de contactgegevens van onze hartfalenverpleegkundigen mee. Zij fungeren als eerste aanspreekpunt bij problemen. Zij zullen vervolgens verdere actie ondernemen, bijvoorbeeld door een contact op de hartfalen kliniek te plannen. 
 

Het Hartfalen Team

Hartfalen artsen


Hartfalen verpleegkundigen

 • Hanne Goris
 • Marita Houbrechts

 

Downloads