FH kliniek

Laatste wijziging: 17 maart 2022

Een op heden vaak gemiste aandoening is familiale hypercholesterolemie (FH). Wereldwijd wordt slechts 4% van de patiënten opgespoord. FH is een genetische aandoening die een verstoring geeft van de bloedcholesterolspiegels met zeer hoge waarden tot gevolg. Het zorgt reeds op jonge leeftijd voor een sterke verhoogd risico op cardiovasculair lijden. Bij het vaststellen van FH is het belangrijk dat familieleden eveneens gescreend worden. Iemand met FH heeft namelijk 50% kans om de aandoening door te geven aan hun kinderen.

 

In 2018 heeft het Hartcentrum Hasselt  een specifieke procedure uitgewerkt voor het opsporen en behandelen van hoge cholesterol en FH. Hieruit is de (lipiden en) FH kliniek ontstaan, die een onderdeel vormt van de cardiogenetica raadpleging

 

(Lipiden en) FH kliniek Hartcentrum Hasselt

Het doel van de kliniek is onder meer het optimaliseren van de diagnostiek en de behandeling van hoge cholesterol. Daarnaast werd er een screeningsprogramma voor FH uitgerold om patiënten met FH sneller te identificeren en gericht te behandelen.

 

De screeningsprocedure voor FH volgt de volgende stappen:

  • Systematische screening van ambulante en gehospitaliseerde patiënten aan de hand van specifieke criteria en de DLCN score
  • Patiënten met hoge cholesterolwaarden en een lage kans op FH (lage DLCN score) worden zo nodig doorverwezen naar een cardioloog gespecialiseerd in het behandelen van lipiden (cholesterol)
  • Patiënten met een grote kans op FH (hoge DLCN score) worden naar de genetica lipiden raadpleging gestuurd voor verdere opvolging. 

 

De huisarts vormt een belangrijke schakel in de opsporing van FH. Zij zien de patiënten nog voor ze cardiaal belast zijn en wanneer het grootste voordeel behaald kan worden. Het Hartcentrum Hasselt zet dan ook sterk in op samenwerking met huisartsen en voorziet geregeld opleidingsmomenten waar ze de FH richtlijnen toelichten. 

 

De lipiden specialisten van ons centrum zijn dr. Jan Verwerft, dr. Didier Stroobants, dr. Paul Dendale, dr. Pieter Koopman, dr. Dirk Mertens (SFZ) en dr. Tommy Mulleners (SFZ). Tijdens een lipiden raadpleging gebeurt het volgende:

 

De genetica lipiden raadpleging vindt iedere eerste vrijdag van de maand plaats bij dr. Pieter Koopman (cardio geneticus) in het Hollandsch Huys. Tijdens deze raadpleging gebeuren de volgende onderzoeken:

  • Stamboom bepaling
  • Klinische screening familie
  • Genetica (op indicatie)
  • Eventueel inplannen van duplex halsvaten en fietsproef bij een lipiden specialist

 

FH kan definitief bevestigd worden door middel van een genetische bepaling. De resultaten van deze bepaling worden steeds teruggekoppeld aan de behandelende/verwijzende arts. Let wel, een DNA analyse kan gemakkelijk 4 maanden op zich laten wachten. Patiënten met een positieve analyse worden opgeroepen voor uitleg en familiaal nazicht op de genetica lipiden raadpleging. 

Responsive Image
Figuur 1: richtlijnen FH kliniek