Congenitale hartziekten

Laatste wijziging: 18 maart 2022

De raagpleging voor congenitale hartziekten, ook wel Grown-UP with Congenital Heart Disease (GUCH) genoemd, richt zich specifiek op volwassenen met een aangeboren hartafwijking. Ongeveer 1 op 100 kinderen wordt geboren met een hartafwijking (zo een 1000 nieuwe gevallen per jaar). Doorgaans gaat het om problemen met de kamers, hartkleppen of de bloedvaten. Door de medische vooruitgang bereikt ongeveer 90% van de kinderen de volwassen leeftijd. 

 

De laatste jaren is er op medisch vlak enorme vooruitgang geboekt, maar is het aantal personen met GUCH ook enorm gestegen. In 2000 telde ons land 33.000 GUCH’s; in 2010 maar liefst 53.000. De levensverwachting van iemand met een milde hartafwijking ligt even hoog als die van iemand zonder afwijking. 

 

GUCH is een chronische aandoening en dient levenslang opgevolgd te worden, ook al werd het probleem op jonge leeftijd (gedeeltelijk) hersteld door middel van een operatie. Regelmatige controle (1-3 keer per jaar) is aangewezen, afhankelijk van de ernst van de hartafwijking. 

 

Patiënten met GUCH kunnen terecht bij dr. Van De Bruaene voor controle en voorlichting/advies.