Verloop van een klinische studie

Laatste wijziging: 18 maart 2022

Als je deelneemt aan een klinische studie word je gedurende een bepaalde periode opgevolgt. De duurtijd is afhankelijk van studie tot studie en ligt niet altijd op voorhand vast. Meestal duurt een deelname enkele jaren.

 

Bij observationele studies zal je niets moeten doen tijdens je deelname. Er wordt niets veranderd of toegevoegd aan je standaardbehandeling. De cardioloog wenst enkel meer informatie te verzamelen over je gezondheidstoestand en zal hiervoor je medisch dossier raadplegen. Observationele studies worden onder andere uitgevoerd bij fase 4 onderzoeken als men een product wilt bestuderen in de normale omstandigheden, nadat het op de markt werd gebracht.

 

Bij interventionele studies is er wel een verschil met je standaardbehandeling. In de meeste gevallen gaat het om een nieuwe behandeling (bv. een geneesmiddel of een stent) en zal men extra onderzoeken uitvoeren zoals bloednames, een echocardiografie of een electrocardiogram. Doorgaans wordt de nieuwe behandeling vergeleken met een bestaande behandeling. Het wordt door het toeval beslist wie de nieuwe behandeling krijgt en wie de bestaande behandeling zal krijgen. Jij of de cardioloog kan dit dus niet zelf beslissen. In sommige gevallen weet je niet in welke groep je terecht bent gekomen. Je krijgt dan bv. een "geblindeerd" medicament mee. Dit wordt toegepast om de resultaten tussen de verschillende groepen beter te kunnen vergelijken. Als je deelname beëindigt is, krijg je te horen in welke groep je zat.

 

Na de deelname zal je terugvallen op de standaardbehandeling die je zou krijgen als je niet zou deelnemen aan een studie. Als de nieuwe therapie of het nieuwe geneesmiddel op de markt komt en je komt hiervoor in aanmerking, dan zal de cardioloog dit met jou bespreken.