Te snelle hartritmes (tachycardie)

Laatste wijziging: 17 maart 2022

Tachycardie is een snel hartritme in rust van meer dan 100 slagen per minuut, oplopend tot 300 slagen per minuut. Op deze hoge frequenties is het hart vaak niet in staat om op efficiënte wijze zuurstofrijk bloed naar het lichaam te pompen. In sommige gevallen is het normaal dat we een snellere hartslag hebben en moet u zich ook geen zorgen maken (bv. bij het sporten, bij stress, bij ziekte, drinken van koffie). Er zijn echter ook een aantal specifieke ritmestoornissen die aan de basis kunnen liggen van een snelle hartslag. Bij klachten kijkt de cardioloog steeds na of dit het geval is.

 

Bij de ritmestoornissen die tachycardie veroorzaken, kunnen we een onderscheid maken tussen tachycardie met een regelmatige hartslag en tachycardie met een onregelmatige hartslag. Daarnaast is er ook een onderscheid in de locatie waar de ritmestoornis ontspringt, namelijk in de voorkamer of in de kamer van het hart.

 

De belangrijkste snelle ritmestoornissen die we kunnen onderscheiden, zijn:

Symptomen

 • Kortademigheid
 • Duizeligheid, licht gevoel in het hoofd, flauwvallen
 • Plotselinge zwakte/moeheid
 • Fladderend gevoel in de borst/hartkloppingen
 • Pijn op de borst

 

Oorzaken

 • Stress
 • Cafeïnehoudende dranken
 • Te snel werkende schildklier (hyperthyreoïdie)
 • Bloedverlies
 • Koorts
 • Bloedarmoede
 • Infectie
 • Andere hartaandoening: kransslagaderlijden, klepaandoeningen, ...
 • Bepaalde longaandoeningen
 • Gebrek aan mineralen
 • Druggebruik
 • Hoge bloeddruk

 

Diagnose

De algemene diagnose van tachycardie gebeurt, net zoals bij bradycardie, door het vastleggen van het hartritme. Hierop kan men vaak al zien of een specifieke ritmestoornis aan de basis ligt van de snelle hartslag. Het vastleggen van het ritme gebeurt door middel van:

 • Een electrocardiogram (eenmalige meting)
 • Holteronderzoek, eventrecorder of looprecorder (periodieke meting)

Daarnaast is het belangrijk om de specifieke oorzaak van tachycardie op te sporen. Dit kan onder andere via de volgende onderzoeken:

 • Klinisch onderzoek
 • Inspanningstest
 • Echocardiografie
 • Elektrofysiologisch onderzoek
 • Tilt test
 • Bloedafname

 

Behandeling

De behandeling van tachycardie is de behandeling van de onderliggende oorzaak. In geval van koorts zal de arts de onderliggende ziekte aanpakken of bij een gebrek aan mineralen zal men de behandeling daar op richten. De behandeling bij specifieke ritmestoornissen zijn terug te vinden op de onderliggende pagina van elke ritmestoornis.