PCSK-9 inhibitoren

Laatste wijziging: 08 maart 2022

De PCSK-9 inhibitoren zijn nieuwe spelers op de markt voor de behandeling van hoge cholesterol. Ze zijn momenteel slechts in beperkte mate beschikbaar voor zeer ernstig belaste patiënten. We verwachten echter dat deze producten in de toekomst een zeer belangrijke rol gaan spelen in het behandelen van hoge cholesterol.

 

Werking

  • Het enzyme PCSK-9 bindt in het bloed aan LDLR en zorgt ervoor dat het afgebroken wordt. LDLR staat zelf in voor het doen dalen van LDL-C, ook wel gekend als de slechte cholesterol. PCSK-9 inhibitoren binden aan PCSK-9 waardoor er meer LDLR beschikbaar is om de LDL-C, en dus de cholesterol, te doen dalen.
  • Studies wijzen uit dat PCSK-9 inhibitoren de LDL tot 75% doen dalen
  • Deze medicatie bestaat enkel in de vorm van een subcutane injecties, gaande van 1 tot 4 per maand.

 

Indicatie

  • Verhoogde cholesterol. Er zijn op dit moment verschillende strenge criteria waaraan een patiënt moet voldoen om in aanmerking te komen.
  • Het wordt altijd bovenop de hoogst verdraagbare dosis Statine en Ezetimibe gegeven. Bij hartpatiënten wordt een LDL van 70 mg/dl nagestreefd.

 

Ongewenste effecten

  • Spierpijnen
  • Luchtweginfecties
  • Reacties ter hoogte van de injectieplaats

 

Stof- en merknamen

  • Alirocumab (Praluent ®)
  • Evolocumab (Repathat ®)