Nitraten en Molsidomine

Laatste wijziging: 08 maart 2022

Werking

 • Nitraten en Molsidomine hebben als effect dat ze de bloedvaten verwijden waardoor er meer bloed kan stromen door de bloedvaten.
 • Ze hebben vooral een invloed op de kransslagaders waardoor het snel een verlichting geeft bij pijn op de borst.

 

Indicatie

 • [Vooral Molsidomine] Vernauwingen van de kransslagaders: als chronische behandeling voor het voorkomen van een aanval van angina pectoris (pijn op de borst).
 • [Vooral nitraten] Acute gevallen van angina pectoris. Deze producten werken namelijk zeer snel en direct in op de kransslagaders. Ze kunnen onder tong worden aangebracht in de vorm van een pilletje of een spray.
 • In sommige gevallen worden ze preventief ingenomen om pijn op de borst te voorkomen in geval van een zware fysieke inspanning.
 • Linkerhartfalen

 

Contra-indicatie

 • Er is voorzichtigheid nodig bij mensen met lage bloeddruk.
 • Bijzondere voorzorg bij het gelijktijdig gebruik van Viagra ® of gelijkaardige medicatie. Deze mogen nooit samen ingenomen worden wegens het risico op een ernstige bloeddrukval.
 • Ernstige migraine

 

Ongewenste effecten

 • Kloppende, bonzende hoofdpijn (vooral in het begin van de behandeling)
 • Te lage bloeddruk
 • Duizeligheid
 • Rusteloosheid
 • Blozen
 • Snelle polsslag

 

Meest voorkomende stof- en merknamen

 • Isosorbidedinitraat (Cedocard ®)
 • Nitroglycerine (Nitrolingual spray ®)
 • Molsidomine (Coruno ®, Corvaton ®)