Sluiten van ASD/PFO

Laatste wijziging: 21 maart 2022

Patiënten kunnen een opening hebben tussen de twee voorkamers van het hart, die er niet hoort te zijn. Afhankelijk van het type opening spreekt men van een ASD (atrium septum defect) of een PFO (patent foramen ovale). De opening is er reeds vanaf de geboorte en sluit spontaan in de eerste levensjaren. Als dat niet gebeurt, kan het nodig zijn om deze opening te sluiten. Een ASD en een PFO worden op dezelfde manier gesloten. Dit kan via chirurgie maar ook percutaan (door de huid) met behulp van katheters die via een slagader opschoven worden tot aan het hart.

 

Om het defect in de voorkamerwand te sluiten, wordt er gebruik gemaakt van een ‘dubbel parapluutje’. Dit parapluutje is vervaardigd uit een speciaal metaal, nitinol, dat zo ontworpen is om zijn vorm te behouden, eens hij op zijn plaats zit. Tussen deze metalen structuur zit een vliesje dat ervoor zorgt dat het ASD of PFO gesloten wordt.

Responsive Image

Verloop van de procedure

Je wordt opgenomen op de dienst cardiologie. De procedure gaat door onder algemene narcose op het cathlab in een speciaal ingerichte zaal. Je hartritme en bloeddruk wordt gedurende de hele ingreep gemonitord. Net zoals bij een coronarografie zal de interventionele cardioloog katheters gebruiken die via een slagader in de lies worden opgeschoven tot aan de opening.

 

Via de katheter wordt er een draad opgeschoven waarop het ASD of PFO parapluutje gemonteerd zit. Het parapluutje zit opgevouwen in de katheter en wordt ontplooid als het op de juiste plaats zit in het hart.  Omdat de precieze plaatsbepaling bij deze behandeling belangrijk is, maakt de arts zowel gebruik van röntgenstralen als een slokdarmechografie. Na het ontplooien van het parapluutje, wordt de de draad ontkoppeld en verwijdert de cardioloog deze samen met de katheter. De procedure is dan afgelopen. De hele procedure duurt ongeveer een uur. Het ‘parapluutje’ wordt vanzelf bedekt door je eigen weefsel over een periode van een zestal maanden. Vanaf dan kan er geen bloed meer passeren doorheen de opening.

Responsive Image
Figuur 1: het 'parapluutje'

Risico's

De risico's zijn vrij beperkt en er is slechts een kleine kans op complicaties. De volgende complicaties kunnen optreden:

  • Bloeding in de lies ten gevolge van de punctie. Vaak wordt er een speciaal toestel (een soort klem) op de lies geplaatst dat de ader dicht duwt.
  • Hartritmestoornissen na de procedure
  • Een infectie
  • Verplaatsen van het parapluutje
  • Een luchtembool

 

Na de procedure

Na de procedure kan je wat last hebben van pijn in de keel ten gevolge van de echografie langs de slokdarm en de intubatie. Je kan ook wat last hebben van de lies ten gevolge van de punctie. Je wordt wakker gemaakt in de katheterisatiezaal zelf en gaat je nog een klein uurtje naar de ontwaakzaal ter observatie voordat je terug naar uw kamer mag.

 

Doorgaans wordt er een speciaal toestel (een soort klem) op de lies geplaatst dat de ader dicht duwt om een bloeding te voorkomen. Dit blijft enkele uren ter plaatse totdat het bloeden gestopt is. Je moet hiervoor enkele uren blijven platliggen na de procedure (4 à 6u). Hierna dient je tot de volgende ochtend in bed te blijven liggen. Je mag dan wel wat rechter gaan zitten, of op je zij gaan liggen.

Gewoonlijk mag je de dag na de ingreep terug naar huis. De eerste week na de ingreep word van je verwacht dat je de lies niet te zeer gaat belasten om nabloedingen te voorkomen. Je mag dus niets zwaar heffen, niet persen op het toilet, voorzichtig zijn als je de trap neemt (geen kracht zetten op de aangeprikte zijde), niet fietsen of sporten, geen warm bad nemen (douchen mag wel). Na deze week mag je gewoon terug alles doen, zoals je voorheen deed.
 

Wat je hart en het parapluutje zelf betreft, hoef je geen speciale voorzorgen te nemen. Eens ter plaatse, blijft het ook mooi op zijn plaats zitten. Je dient wel gedurende enkele maanden 2 bloedplaatjesremmers (een aspirinepreparaat en een thiënopyridine) in te nemen na de procedure.

 

Downloads