Mitraclip

Laatste wijziging: 18 maart 2022

Als de mitralisklep een lekkage heeft, stroomt het bloed, na het samenknijpen van het hart, terug van de kamers naar de voorkamers in plaats van dat het rondgepompt wordt naar de rest van het lichaam. In dat geval kan een mitraclip geplaatst worden. Een mitraclip is een soort nietje dat men kan gebruiken om de lekkage te verhelpen. Er kunnen meerdere clips geplaatst worden. Deze behandeling mag alleen worden gedaan bij patiënten met een zeer ernstige lekkage van de mitralisklep waarbij een mitralisklepvervanging of reparatie met behulp van een operatie een hoog risico met zich mee brengt.

 

Wat is een mitraclip?

Een mitraclip is een soort nietje. Het bestaat uit twee metalen armpjes met een kunsstof bekleding. Onder deze armpjes zitten haakjes waarmee ze op de twee mitralisklepbladen vastgemaakt kunnen worden. Door middel van deze haakjes kunnen de klepblaadjes naar elkaar toe getrokken wordenle bloedstroming weer te herstellen.

 

Verloop van de procedure

Je wordt opgenomen op de dienst cardiologie. De procedure gaat door op het cathlab, onder algemene narcose. Je hartritme en bloeddruk wordt gedurende de hele ingreep gemonitord. Net zoals bij een coronarografie zal de interventionele cardioloog katheters gebruiken die via de lies opgeschoven worden tot aan de linker voorkamer van jouw hart.

 

Het Mitraclip systeem wordt mee opgeschoven met de katheter. Op geleide van slokdarmechografie wordt de Mitraclip gemonteerd op de twee mitralisklepbladen. Nadien verwijdert de cardioloog de katheters en zit de procedure erop.

 

Risico's

De kans op complicaties is relatief laag, maar de volgende complicaties kunnen voorkomen:

  • Bloeding in de lies. Hiervoor legt men na de procedure een drukverband aan
  • Bloeding in het hartzakje
  • Beschadiging van de mitralisklep
  • Beroerte
  • Noodzaak van een tweede ingreep als eerste ingreep niet leidt tot voldoende afname van de lekkage
  • Overlijden

 

Na de procedure

Je dient minstens 1 nacht in het ziekenhuis te blijven. Je wordt eerst naar de recovery gebracht waar je rustig kan ontwaken. Nadien mag je terug naar de kamer waar je gedurende 6u platte bedrust aanhoudt vanwege de wonde in de lies. Vaak wordt er een speciaal toestel (een soort klem) op de lies geplaatst dat de ader dicht duwt om een bloeding te voorkomen. Dit blijft enige uren staan, totdat het bloeden gestopt is.

 

Er word je geadviseerd om het rustig aan te doen de eerste week. Je mag dus niets zwaar heffen, niet persen op het toilet, voorzichtig zijn als je de trap neemt (geen kracht zetten op de aangeprikte zijde), niet fietsen of sporten, geen warm bad nemen (douchen mag wel). De eerste maand raden ze af om zware dingen te tillen en geen zware lichamelijke inspanningen te verrichten. Je komt na enkele maanden terug bij de cardioloog voor een controle.

 

Cardiologen