LVAD

Laatste wijziging: 17 maart 2022
LVAD betekent Left Ventricular Assist Device. Sedert 2009 worden ze gebruikt bij patiënten in eindstadium hartfalen. Bij deze patiënten is de functie van de linkerkamer zodanig verstoord dat het hart niet meer in staat is om voldoende bloed naar het lichaam te pompen. Om de hartfunctie te verbeteren kan de cardioloog beslissen om een LVAD te laten implanteren. Er is namelijk een laag risico tijdens de procedure en er is een goede prognose en een reële kans op een goede levenskwaliteit voor de patiënt. De procedures gebeuren in UZLeuven. Er is een wachttijd van ongeveer 9 maanden. Een LVAD wordt momenteel geplaatst ter overbrugging bij mensen die wachten op een harttransplantatie.

Wat is een LVAD?

Een LVAD is een kunsthart die bestaat uit een bloedpomp en een buis. Deze elektrisch aangedreven pomp geeft ondersteuning aan de linkerkamer van je hart door het lichaam van voldoende bloed te voorzien. De pomp is direct in de linkerkamer geïmplanteerd. Het zuigt het bloed uit de linkerkamer en pompt het verder in de aorta via de buis. Om de pomp te laten werken, is er een aandrijfkabel voorzien die door de huid in verbinding staat met een besturingssysteem. Deze is verbonden met de netspanning en/of voorzien van batterijen.

 

Op deze pagina kan je meer toelichting vinden over de procedure die uitgevoerd wordt in UZLeuven.

Responsive Image