Behandelingen

Laatste wijziging: 23 maart 2022

Het opstarten van de juiste behandeling is essentieel wanneer er een hartziekte wordt vastgesteld. De cardioloog zal geval per geval beoordelen wat de best mogelijke behandeling is voor iedere patiënt. Er bestaat namelijk geen behandeling die in alle situaties kan worden toegepast. Vaak betekent dit een combinatie van verschillende behandelingen.Tijdens deze behandeling is er ruimte voor begeleiding en opvolging van de klachten. De behandeling wordt samen met de patiënt besproken en de huisarts wordt steeds op de hoogte gesteld.

 

Op de volgende pagina's proberen we een duidelijk beeld te scheppen van de verschillende behandelmogelijkheden die toegepast kunnen worden. Je krijgt meer inzicht in het belang van iedere behandeling en wat je kan verwachten. Op de pagina van de hartziekten kan je ook terugvinden welke behandelingen er voor welke hartziekten mogelijk zijn.

 

  • Medicatie
    In bijna alle gevallen zal er medicatie opgestart worden. Dit ter behandeling van de ziekte, voor het verminderen van de klachten maar ook ter preventie van hartziekten bij mensen met meerdere risicofactoren. Een overzicht van de belangrijkste cardiale medicamenten vind je hier.

 

  • Interventies
    Soms is het nodig om een interventie uit te voeren ter behandeling van de ziekte of in geval een patiënt veel last heeft van de symptomen. Deze interventies gebeuren door de cardiologen zelf. Het betreft minimale ingrepen via de lies of de pols. Een overzicht vind je hier.

 

  • Operaties
    In sommige gevallen is het niet mogelijk om een interventie te doen of is een interventie ontoereikend. In deze gevallen kan cardiochirugie nodig zijn. Deze ingrepen gebeuren door de cardiochurgen. Meer informatie over de verschillende operaties vind je hier.