Inzoomen: druk op uw toetsenbord op CtrlCommand + +
Uitzoomen: druk op uw toetsenbord op CtrlCommand + -
Gebruik knijpzoomen om eenvoudig in en uit te zoomen

Symposium: Vroegtijdige zorgplanning: (n)iets te laat

Het bespreekbaar maken van vroegtijdige zorgplanning (VZP) geeft heel wat voordelen voor de patiënt, de familie én de zorgverleners. Toch blijft het vaak een moeilijk aan te kaarten thema. Hoe kan je, als zorgverlener, het gesprek over ‘een levenseinde’ en ‘het pad ernaar toe’ aangaan? Vaak gaan we dit ‘ongemakkelijke’ thema liever uit de weg maar daardoor ontstaat er net veel onduidelijkheid over de wensen van de patiënt.  Dat is jammer, zeker voor die patiënt. Onderzoek leert ons dat het merendeel van de patiënten verwacht dat zijn of haar arts het initiatief neemt om het gesprek over VZP op te starten. 

In dit symposium, georganiseerd door Palliatieve Zorg Jessa, zoomen we in op het belang van VZP in de ouderenzorg, in de oncologie/hematologie, bij nierdialysepatiënten en bij patiënten die lijden aan andere vormen van orgaanfalen. We belichten kort het wettelijke kader en je krijgt enkele praktische communicatietips.

 

Datum: 14 mei

Locatie: Oude Gevangenis, Universiteit Hasselt, Martelarenlaan 42, 3500 Hasselt

Mogelijkheid tot online volgen via live streaming

 

Programma

Moderator: Dr. Ilse Decorte

 

8u
Ontvangst & registratie

8u30
Een patiënt getuigt...
Videofragment van Ingrid Mewissen

8u40
Inleiding
Prof. dr. Jeroen Mebis, diensthoofd Medische Oncologie Jessa Ziekenhuis

8u50
Leven in een tijd waarin vroegtijdige zorgplanning heel wat aandacht krijgt.
Dr. Gert Huysmans, arts palliatieve eenheid CODA, de Lotus en van het Netwerk Palliatieve Zorg Noorderkempen, voorzitter van Palliatieve Zorg Vlaanderen.

9u10
Bezint eer je begint...
Vroegtijdige zorgplanning binnen de geriatrische oncologie.

Dr. Ine Westhovens, geriater, Jessa Ziekenhuis

9u30
Spreken voor het te laat is...
Panelgesprek over vroegtijdige zorgplanning binnen de oncologie/hematologie.
Dr. Koen Theunissen, hematoloog Jessa Ziekenhuis
Dr. Daisy Luyten, medisch oncoloog Jessa Ziekenhuis
Dr. Alja Lammens, huisarts
Dr. Joke Bossers, arts palliatieve eenheid Jessa Ziekenhuis, gewezen huisarts

10u15
Pauze

10u45
Tikken de klokken even snel in onze ouderenzorg?
Vroegtijdige zorgplanning in de WZC en op de geriatrische afdelingen.
Dr. Charlotte De Clercq, diensthoofd geriatrie Jessa Ziekenhuis
Dr. Jan Stulens, huisarts, CRA arts WZC Gaerveld, equipe-arts bij Pallion,
arts Palliatieve Zorg AZ Vesalius Tongeren

11u30
Pioniers in Jessa!
Vroegtijdige zorgplanning bij nierfalen en dialyse.

Dr. Bart De Moor, nefroloog Jessa Ziekenhuis
Sophie Niewold, sociaal werker dialyse Jessa Ziekenhuis

11u55
En nu concreet!?
Tips voor gesprekken over VZP in de praktijk.
Inge Knaepen, lic. in de klinische psychologie PST Jessa Ziekenhuis
Ellen Van der Gucht, verpleegkundig coördinator PST Jessa Ziekenhuis

12u25
Slotwoord

12u30
Netwerkreceptie

Inschrijven

  • Graag inschrijven vóór zaterdag 7 mei 2022
  • Je kan hier inschrijven.
  • Deelname is gratis
  • Accreditatie is aangevraagd