Inzoomen: druk op uw toetsenbord op CtrlCommand + +
Uitzoomen: druk op uw toetsenbord op CtrlCommand + -
Gebruik knijpzoomen om eenvoudig in en uit te zoomen

Samenwerkingsverbanden

Laatste wijziging: 14 april 2022

Locoregionaal klinisch ziekenhuisnetwerk Zuid-West Limburg

 

kaart

 

Jessa heeft reeds sinds de jaren ‘90, lang voor de netwerkevolutie, bilaterale samenwerkingsverbanden uitgebouwd op vlak van diverse medische specialismen zowel met het Sint-Franciscusziekenhuis Heusden-Zolder (SFZ), het az Vesalius Tongeren (azV) als het Sint-Trudo Ziekenhuis Sint-Truiden (STZH). Met het SFZ heeft Jessa ook een preferentiële samenwerkingsovereenkomst op ziekenhuisniveau sinds 2008 en met het az Vesalius sinds 2015. Door deze jarenlange samenwerking zijn er reeds heel wat samenwerkingsverbanden op medisch vlak, waarbij artsen activiteiten uitoefenen in meerdere ziekenhuizen.

Samen met deze vier ziekenhuizen bouwen we nu het locoregionaal netwerk Zuidwest-Limburg uit, conform de beleidsevoluties van de Federale en Vlaamse Overheid.

 

Vlaams ziekenhuisnetwerk K.U.Leuven

Het Vlaams Ziekenhuisnetwerk KU Leuven is een samenwerkingsverband tussen UZLeuven en een 30-tal regionale Vlaamse ziekenhuizen met als doel het optimaliseren van kwaliteit en efficiëntie op het vlak van patiëntenzorg, opleiding, research en management. De vereniging heeft als kerngedachte de ontwikkeling van een duurzaam kennisnetwerk waarbinnen de gezamenlijke optimalisatie van zorgkwaliteit en de kwaliteit van de bedrijfsvoering in alle aspecten voorop staat.  

Meer info: www.vznkul.be

 

Huisartsen

Zowel met de huisartsenkring Herkenrode als met de huisartsenkring Houthalen-Helchteren en Wendelen formaliseerden we de samenwerking in een samenwerkingsovereenkomst met wederzijdse afspraken en engagementen. Er wordt voornamelijk ingezet op het optimaliseren van de communicatie en een geïntegreerd kwaliteitsbeleid.

De jarenlange samenwerking met de Herkenrode Huisartsen (Hasselt, Zonhoven en Diepenbeek) leidde ertoe dat de huisartsenwachtpost gelokaliseerd is op campus Virga Jesse. Hasselt, Zonhoven en Diepenbeek vormen intussen samen met Alken en Herk-De-stad de eerstelijnszone (ELZ) Herkenrode, waar wij als Jessa ook aan deel nemen als optionele partner.

Diverse projecten voor verbetering van de samenwerking en communicatie tussen ziekenhuis en huisartsen in functie van de zorg voor de patiënt worden samen opgenomen zoals bijvoorbeeld:

 • Oncologie: project bloedafname thuis voorafgaand aan chemotherapie onder leiding van de huisarts zodat de patiënt zich hiervoor niet onnodig naar het ziekenhuis dient te verplaatsen;
 • Optimalisatie doorstroom van brieven (ontslagbrieven, resultaten,..);
 • Opstart sportraadpleging;
 • Optimalisatie pre-opname traject;
 • Kinderobesitas;
 • Zwangerschapsschema;
 • Organisatie van symposia en afstemming topics vormingsagenda HAK Herkenrode;
 • Efro project (digitalisatie transmurale zorgpaden (lage rugpijn, diabetes), (zie verder)
 • ...

 

Psychiatrische ziekenhuizen

Jessa heeft in kader van de psychiatrische zorg een samenwerking met het PZ Asster. Jessa heeft ook een afdeling met 20 psychogeriatrie bedden op campus SAL in samenwerking met Asster.

In campus Virga Jesse is een centrum voor kinderpsychiatrie (dagbehandeling) gelokaliseerd, een associatie tussen az Vesalius Rongeren, MC Sint Jozef Munsterbilzen en Jessa.

Jessa maakt ook deel uit van Reling, het  netwerk geestelijke gezondheidszorg van West-Limburg. Reling bouwt een ambulant zorgcircuit uit voor volwassen personen (18j-64j) met een psychische kwetsbaarheid. 

 

Jessa & Wetenschap

Jessa en wetenschap

Vanuit de missie om evidence-based te werken en onderzoek , ontwikkeling en innovatie binnen het Jessa Ziekenhuis te stimuleren  is het Jessa & Wetenschap platform ontstaan.
Jessa & Wetenschap stimuleert, coördineert en ondersteunt klinische onderzoeksactiviteiten binnen Jessa en verzekert dat het (para)medisch patiëntgebonden wetenschappelijk onderzoek op een kwaliteitsvolle, efficiënte en wettelijk correcte wijze wordt uitgevoerd.

Jaarlijks starten er gemiddeld 100 tot 150 nieuwe wetenschappelijke of klinische studies binnen Jessa. Onderzoek varieert van investigator- tot industrie-geïnitieerde studies als projecten binnen health services, digitale transformatie en valorisatie. Met deze studies beoogt Jessa betere behandelingen, medische hulpmiddelen en geneesmiddelen voor ziektes te vinden, bestaande behandelingen te verbeteren, meer over een ziekte te weten te komen of ziektes beter te kunnen opsporen. Jessa & Wetenschap ondersteunt de onderzoekers hierbij van de conceptualisatie fase tot het einde van het wetenschappelijk onderzoek.

Daarnaast is Jessa  & wetenschap een belangrijk aanspreekpunt voor bedrijven en onderzoeksinstellingen voor het opstarten van klinische studies binnen het Jessa Ziekenhuis en  het  in contact brengen met de studiediensten. Jessa & Wetenschap promoot het wetenschappelijk onderzoek van Jessa bij bedrijven en onderzoeksinstellingen en fungeert als eerste aanspreekpunt. Zo heeft Jessa samenwerkingen met:

 • (inter)nationale universiteiten (UHasselt, KULeuven, UAntwerpen, ULG, Radboud University Nijmeghen, Universiteit Maastricht, TU Eindhoven, …);
 • hogescholen (PXL, UCLL, Hogeschool Zuyd, ….);
 • (universitaire) ziekenhuizen (UZLeuven, UZA, UZGent, CHU, UMC+, ZOL, Sint Franciscus, Sint Trudo, AZ Vesalius, …);
 • industrie (Pfizer, Janssen Pharmaceutica, Astrazeneca, Bayer, Novartis, MSD, Sanofi, …)
 • onderzoeksinstituten (Sciensano, IMEC, VITO, …)

 

HospiLim

Op 14 december 2010 werd de vzw HospiLim opgericht, nu bestaande uit, de 7 Limburgse algemene en categorale ziekenhuizen en de 4 psychiatrische centra, namelijk AZ Vesalius, Jessa Ziekenhuis, Mariaziekenhuis Noord-Limburg,  Sint-Trudo ziekenhuis, Sint-Franciscusziekenhuis, Ziekenhuis Maas en Kempen, Ziekenhuis Oost-Limburg, Medisch Centrum St.-Jozef Bilzen, Openbaar Psychiatrisch Zorgcentrum, Psychiatrisch Centrum Asster, Kinderpsychiatrisch Centrum Genk.

HospiLim heeft zich tot doel gesteld om:

 • Het overleg en de samenwerking tussen de Limburgse ziekenhuizen en psychiatrische centra te bevorderen via een gemeenschappelijk overlegplatform;
 • Synergieën en schaalvoordelen in het aankoopbeleid te realiseren ten behoeve van de leden in eerste instantie door:
  • als opdrachten- en/of aankoopcentrale op te treden voor de aankoop van goederen en diensten zoals omschreven in art. 2, 4° van de wet op de overheidsopdrachten d.d. 15 juni 2006;
  • het opbouwen en overdragen van kennis, ervaring en competenties op vlak van overheidsopdrachten
  • het onderzoeken van samenwerkingsmogelijkheden op vlak van logistieke processen en informatietechnologie.

Meer info: https://www.hospilim.be/

 

Hasselt Zorgstad

Hasselt Zorgstad is een initiatief van de Stad Hasselt, het Jessa Ziekenhuis en de Hogeschool PXL. Het netwerk Hasselt Zorgstad verbindt zorgorganisaties, overheid, kennisinstellingen, bedrijven én burgers van Hasselt rond zorg en welzijn. We koppelen mensen en projecten aan elkaar om elkaar te versterken en creëren zo een efficiënte zorgstad. Hoe meer samenwerking, hoe beter onze zorg en ieders welzijn. Gezond zolang het kan, de beste zorg wanneer die nodig is.

Meer info: https://www.hasseltzorgstad.be/

 

Proeftuin Happy Aging

Happy Aging is een community voor én door ouderen. Samen met bedrijven, zorgorganisaties (waaronder Jessa), kennisinstellingen, de steden Hasselt en Genk en (inter)nationale partners geeft Happy Aging een stevige boost aan innovaties die leiden tot meer ondernemerschap en meer kwalitatieve zorg. In de proeftuin wordt de eindgebruiker centraal gesteld en worden nieuwe producten en diensten die in ontwikkeling zijn in ‘real life’ getest. Dit allemaal om ouderen kwaliteitsvol, veilig en betaalbaar langer thuis te laten wonen.

Meer info: http://www.happyaging.be/nl