Symposium “update respiratoire oncologie: hoopvol naar de toekomst”

Een gemiddelde levensverwachting van 1 jaar: dat was, tot enkele jaren geleden nog, de sombere prognose die het merendeel van de patiënten met gevorderde longkanker te horen kreeg.

 

In uitzonderlijke gevallen kon - en kan - die prognose worden verbeterd door een gerichte oncogeengedreven therapie op te starten.

 

Enkel bij patiënten met een zeldzame specifieke oncogene driver, bestond en bestaat de mogelijkheid om een langere overleving te bekomen door gerichte oncogeengedreven therapie op te starten. De optimalisatie van deze therapie zal een bijkomend overlevingsvoordeel opleveren.

 

Door de recente introductie van immunotherapie bij de behandeling van dit type pathologie, is langdurige respons (> driejaarsoverleving) voor een deel van de behandelde patiënten mogelijk.

 

Tijdens dit symposium geven verschillende respiratoire oncologen van het ziekenhuisnetwerk Zuid-West Limburg je graag meer duiding over de nieuwe behandelingsmodaliteiten. Je verneemt ook de meest recente data omtrent longkankerscreening bij brede bevolkingsgroepen en we bespreken hoe dit vertaald kan worden naar een verbetering van de overlevingskansen.

 

Een gedetailleerd programma volgt later.