Mini-symposium diëtisten

Op 27 oktober  2016 organiseerde het Jessa Ziekenhuis het mini-symposium diëtisten.

Geïnteresseerden kunnen de gegeven presentatie via onderstaande link downloaden.

 

Presentatie