Netwerksymposium vaatheelkunde: de aorta anders bekeken

de aorta anders bekeken

 

 

Reeds jaren is er een intense samenwerking met de diensten vaat- en thoraxheelkunde van het netwerk Zuidwest Limburg en de omliggende ziekenhuizen, zowel wat betreft specifieke zorgprogramma’s als wat betreft wachtdienstregelingen. Deze samenwerking zullen we in de toekomst nog intensifiëren mede gezien de beslissingen van de overheid.

 

Als lokale gastheer verwelkomen we graag Prof. Dr. Em. Raf Suy, professor emeritus vaatheelkunde aan de KU Leuven, Prof. Dr. Frank Vermassen, diensthoofd thoracale en vasculaire heelkunde UZ Gent, Prof. Dr. Dirk Ramaekers, hoofdarts Jessa Ziekenhuis en Prof. Dr. Sam Heye, interventieradioloog Jessa Ziekenhuis en ZOL. We hopen u een boeiende uiteenzetting te kunnen geven over de behandeling van de aorta.

 

Praktisch

Datum: 28 september 2019

Locatie: Kinepolis Hasselt

Toegang: gratis

Inschrijven: verplicht via onderstaand formulier vóór 15/9

Accreditering: is aangevraagd

Contact en informatie: secretariaat vaatheelkunde, ...

 

Programma

09u00 – 09u10

Verwelkoming en inleiding

moderator: dr. Jos Vandekerkhof (Jessa)

09u10 – 09u20

Het belang van een netwerk vaatheelkunde

Prof. dr. Dirk Ramaekers  (Jessa)

09u20 - 09u40

Het aorta - aneurysma door de eeuwen heen                         

Prof. dr. Em. Raf Suy (KUL)

09u40 - 09u50

Moeten we screenen?

dr. Isabelle Baeyens (Jessa)

09u50 - 10u00 

Van open naar gesloten: evolutie, feiten en cijfers binnen het netwerk                   

dr. Jean-Pierre Lacquet (Jessa en St.-Trudo) 
10u00 - 10u15 

En wat zegt de patiënt? Casus en Interview

dr. Arjan Koppert (Jessa en azVesalius)

 
 

Discussie

 

Pauze

11u10 - 11u30 

FEVAR, BEVAR en IBD, waarover spreken we nu eigenlijk?

dr. Frédéric Libeer (St.-Trudo)

 
11u30 - 11u45 

De moeilijke en uitdagende thoracale aorta

dr. Pieter van de Gender (Sint-Franciscusziekenhuis)

 
11u45 - 12u00 

En wat als het lekt: coiling, lijmen of wachten?

Prof. dr. Sam Heye (Jessa en ZOL)

 
12u00 - 12u20 

Is er nog plaats voor open heelkunde?

Prof. dr. Frank Vermassen UZ Gent

 
 

Discussie en slotbemerkingen

 

Wandelbuffet

 

Inschrijfformulier