Zelfhulpgroepen bewegings- en zenuwstelsel

In 2017 sloot het Jessa Ziekenhuis samenwerkingsakkoorden af met een aantal verenigingen in het kader van het concept ‘Zelfhulpvriendelijk ziekenhuis’.  Dat betekent dat vertegenwoordigers van de vereniging aan tafel gaan zitten met vertegenwoordigers van het ziekenhuis om een aantal concrete afspraken te maken.

Daarbij gaat het over hoe zorgverleners en patiënten geïnformeerd kunnen worden over de werking van de vereniging (bv. brochures, affiches, infosessies,…), over hoe leden van de vereniging een beter zicht krijgen op het dagelijkse reilen en zeilen in het ziekenhuis (bv. rondleiding achter de schermen, deelname van zorgverleners aan activiteiten van de vereniging,…) of over hoe de vereniging en het ziekenhuis de krachten kunnen bundelen (bv. organiseren van symposia, deelname aan enquêtes,…).

 

Belangrijk is het uitwisselen van contactgegevens van vaste aanspreekpunten zodat de communicatie tussen de vereniging en het ziekenhuis vlot verloopt en de informatie steeds bij de juiste personen terechtkomt.

 

CIB-Liga vzw

De CIB-Liga vzw is een patiëntenvereniging die tot doel heeft informatie te verstrekken over Chronisch Inflammatoire Bindweefselziekten (CIB).

 


Andere samenwerkingsakkoorden zijn nog in voorbereiding. Een overzicht van alle zelfhulpgroepen vindt u op www.zelfhulp.be