Pijnbehandeling

Acute Pain Service (APS)

Onder impuls van de dienst anesthesie heeft het Jessa Ziekenhuis op campus Virga Jesse in september 2007 een Acute Pain Service (APS) opgestart. Deze Acute Pain Service telt 2 verantwoordelijke anesthesisten en 2 pijnverpleegkundigen.

 

Acute Pain Service richt zich op de pijnbestrijding bij patiënten die recent een operatie hebben ondergaan. Een goede analgesie (verdoving, pijnstilling) maakt een operatie haast pijnloos. Maar ook na de operatie is een goede pijnbestrijding erg belangrijk voor het herstel.

 

Meer info over de Acute Pain Service vindt u hier.

 

Multidisciplinair Pijn Centrum (MPC)

Sinds 1 juli 2013 is het Jessa Ziekenhuis erkend door het FOD Volksgezondheid als Multidisciplinair Centrum voor behandeling van Chronische Pijn.

 

De opdracht ligt in de diagnose en behandeling van patiënten met chronische of subacute pijn via een bio-psycho-sociale aanpak; deze behandeling gebeurt multidisciplinair.

 

Meer info over het Multidisciplinair Pijn Centrum vindt u hier.