Pijnbehandeling

Acute Pain Service (APS)

Onder impuls van de dienst anesthesie heeft het Jessa Ziekenhuis op campus Virga Jesse in september 2007 een Acute Pain Service (APS) opgestart. Deze Acute Pain Service telt 2 verantwoordelijke anesthesisten en 2 pijnverpleegkundigen.

 

Acute Pain Service richt zich op de pijnbestrijding bij patiënten die recent een operatie hebben ondergaan. Een goede analgesie (verdoving, pijnstilling) maakt een operatie haast pijnloos. Maar ook na de operatie is een goede pijnbestrijding erg belangrijk voor het herstel.

 

Meer info over de Acute Pain Service vindt u hier.

 

Multidisciplinair Centrum voor Chronische Pijn (MCCP)

Sinds 1 juli 2013 is het Jessa Ziekenhuis erkend door het FOD Volksgezondheid als Multidisciplinair Centrum voor Chronische Pijn.

 

Het gaat om een bio-psycho-sociale aanpak met de nadruk op het zelfmanagement van de patiënt. Deze aanpak gebeurt multidisciplinair.

 

Meer info over het Multidisciplinair Pijn Centrum vindt u hier.