Palliatieve zorg

'Palliatieve Zorg' is de actieve totaalzorg die gegeven wordt aan patiënten die ongeneeslijk ziek zijn en waarbij behandelingen gericht op genezing, niet meer mogelijk zijn. Het is het ondersteunen van patiënt en familie in hun proces van verlieservaringen: verlies van gezondheid, werkstatus, partnerrol en/of rol in het gezin, veranderingen in het uiterlijk, financiële gevolgen, verkleinen van de vriendenkring.

 

In de palliatieve zorg ligt de nadruk op kwaliteit: "Er worden geen dagen meer toegevoegd aan het leven, maar leven aan de dagen" (Cicely Saunders).

 

Het Jessa Ziekenhuis beschikt over een Palliatief Support Team, werkzaam op de verschillende campussen en een Palliatieve Eenheid op campus Salvator.

 

 

 

Het Palliatief Support Team (PST)

Het supportteam voor palliatieve zorg bestaat uit 2 artsen, 2 psychologen en 2 verpleegkundigen, allemaal gespecialiseerd in de palliatieve zorg. Elke patiënt, elk familielid en elke zorgverlener kan gratis beroep doen op het PST.

 

Het palliatief supportteam geeft advies, informatie en ondersteuning aan de patiënt en zijn/haar familie, alsook aan de hulpverleners die bij de behandeling en de zorg betrokken zijn.

 

Wij streven naar zo goed mogelijke lichamelijke verzorging en optimale pijn- en symptoomcontrole, met veel aandacht voor de emotionele en geestelijke beleving.

 

Ethische vragen rond het naderende levenseinde, zoals het stoppen van behandelingen, palliatieve sedatie en euthanasie zijn bespreekbaar. Hetzelfde geldt voor geschreven wilsverklaringen.

 

De adviezen van het PST worden steeds aan de behandelende arts meegedeeld, omdat hij/zij de eindverantwoordelijkheid voor de zorg blijft behouden.

Via interdisciplinaire samenwerking is er veel aandacht voor de communicatie en de informatieoverdracht tussen de verschillende zorgverleners, de patiënt en zijn familie. Tijdens de begeleiding besteden we extra aandacht aan de betrokken kinderen en tieners.

 

Zo nodig kan er worden overgegaan tot een opname op de palliatieve eenheid. Deze afdeling is speciaal ingericht om aan de noden van de palliatieve patiënt en zijn familie te beantwoorden.

 

De palliatieve eenheid

De palliatieve eenheid van het Jessa Ziekenhuis is een kleine, huiselijke afdeling gelegen op campus Salvator. De palliatieve eenheid heeft zeven comfortabele privé-kamers, een aangepaste badkamer met hoog-laagbad en douche, een huiselijk ingerichte leefruimte met keuken die steeds ter beschikking staat van de patiënten en hun familie, een kinderhoek en een gespreksruimte. De naaste familie kan 24 uur op 24 op bezoek komen, overnachten, kleine maaltijden maken en, indien gewenst, betrokken worden bij de verzorging.

 

Een interdisciplinair team bestaande uit een arts, verpleegkundigen, een psychologe, een sociaal werkster, een pastoraal team, een moreel consulent en een 25-tal vrijwilligers staat ter beschikking van de patiënt en hun familie.

 

Een aanvraag voor opname op de palliatieve eenheid kan gebeuren via het palliatief support team of je kunt ook rechtstreeks contact opnemen met de afdeling. Indien gewenst en mogelijk kan de familie en/of de patiënt de eenheid vooraf bezoeken.

 

Het tarief van de éénpersoonskamer op de palliatieve eenheid is identiek aan de algemeen geldende tarieven voor de privé-kamers in het ziekenhuis. Financiële problemen mogen zeker geen belemmering zijn voor een opname op de eenheid.

 

'Waken, hoe gaat dat eigenlijk?

Vraag naar onze waakmand. We verzamelden o.a. nuttige tips in de brochure Waken, hoe doe je dat?

 

Samenwerking met de thuisgezondheidszorg

Voor een naadloze overgang van de zorg bij een ontslag van een palliatieve patiënt werkt het PST actief samen met de thuiszorg:

  • De huisarts
  • De thuisverpleegkundigen en andere paramedici
  • De thuiszorgdiensten
  • Pallion (de Palliatieve Limburgse Ondersteuningsequipe)

 

Contactgegevens Palliatief Support Team

Campus Virga Jesse

Palliatief Support Team: 

 

arts: dr. Marc Desmet

011 33 72 51

psychologe: Inge Knaepen

011 33 57 71

verpleegkundigen: Marleen Van Overloop, Lies Vaes

011 33 95 52

 

  E-mail: ...

 

Campus Salvator

Palliatieve Eenheid:

 

arts: dr. Marc Desmet

011 33 72 51

hoofdverpleegkundige: Jurgen Breemans

011 33 95 51

verplegingsteam

011 33 95 50

psychologe: Magda Van de Broek

011 33 57 70

 

  E-mail: ...

 

Campus Sint - Ursula

Palliatief Support Team:

 

arts: dr. Marc Desmet

011 33 72 51

psychologe: Magda Van de Broek

011 33 57 70

verpleegkundigen: Marleen Van Overloop, Lies Vaes 

011 33 95 52

 

  E-mail: ...

 

Raadplegingsuren

Een overzicht van artsen in het team palliatieve zorg vind je hier.

 

Nuttige links