Kinder- en jeugdgeneeskunde

cliniclowns De dienst pediatrie van het Jessa Ziekenhuis kiest voor een geïntegreerde aanpak van het zieke gehospitaliseerde kind.

 

Hiervoor is er een unieke organisatie uitgetekend met een intense samenwerking tussen de ouders, verpleegkundigen, kinderartsen, kinderpsychologe, orthopedagoge, kinderdiëtiste en kinderpsychiater. Alle teamleden bespreken dagelijks de patiëfnten en volgen de genezing op de voet.

De kinderen zijn opgenomen in een aangename afdeling, ontworpen en ingericht in nauwe samenwerking met de jeugdtekenacademie van de stad Hasselt. Dit project liep over twee jaar en is uitgegroeid tot een parel van creativiteit, die bekroond werd met de prijs "Burgemeester Meyers".

 

De afdeling is georganiseerd op een kindvriendelijke manier. Aan ouders wordt de mogelijkheid geboden om dag en nacht bij hun ziek kind te verblijven.Dagelijks zorgen pedagogisch medewerkers voor aangename activiteiten in de speelzaal. Indien nodig krijgen de kinderen individueel onderwijs. De ouders kunnen hun kind tot in het operatiekwartier begeleiden, erbij aanwezig zijn en het geruststellen tot het slaapt.

kinder en jeugdgeneeskunde 1 Naast algemene pediatrie profileert de dienst kinder- en jeugdgeneeskunde zich in specifieke subspecialisaties zoals zorg voor de pasgeborene, kinderallergologie, kinderlongziekten, voeding en maag en- darmziekten bij kinderen, kinderneurologie, groeistoornissen en kinderendocrinologie, suikerziekte, leer-en gedragsstoornissen, adoptieproblematiek, plasproblemen, wiegendoodonderzoek en slaapproblemen. 24 uur op 24 is er een kinderarts ter beschikking om urgenties onmiddellijk en adequaat op te vangen.

 

De kinderartsen staan ook in voor opleiding van assistenten kindergeneeskunde, studenten geneeskunde en studenten verpleegkunde waarbij het zieke kind steeds centraal staat.

 

Meer info vindt u op onze kinderwebsite

 

Raadplegingsuren

Een overzicht van onze pediaters en hun raadplegingsuren vindt u hier.