Endocrinologie

diabetologie Op de afdeling endocrinologie worden patiënten met ziekten van de klieren met inwendige afscheiding of stofwisselingsziekten onderzocht en behandeld.

 

Daarbij vormen patiënten met diabetes of suikerziekte de meerderheid. De behandeling van suikerziekte is noodzakelijk omwille van de levensbedreigende verwikkelingen die zich kunnen voordoen, maar ook ter preventie van de chronische complicaties van de ogen, de nieren en de arteriële vaten (benen, hersenen, hart).

 

Op de afdeling worden deze patiënten vooral onderzocht op deze verwikkelingen en behandeld. Het team van artsen en verpleegkundigen en andere deskundigen leert patiënten technieken van hun behandeling aan naar behoeften. Ook gaat het om levensstijlveranderingen. Patiënten krijgen ook informatie over hoe zij hun dieet kunnen volgen, gezonder kunnen leven en meer bewegen een ook in het dagelijks leven kunnen omgaan met hun problemen.

 

De diabetesafdeling heeft een diabetesconventie, behandelt diabeten in het kader van het zorgtraject diabetes in samenspraak met uw huisarts en heeft de mogelijkheid om een geavanceerde behandeling voor type 1 diabetes in te stellen, vooral bij patiënten met type 1 diabetes die moeilijk regelbaar is, dan wel in het geval van zwangerschap en diabetes. Daarnaast hebben wij een multidisciplinaire diabetische voetkliniek voor alle diabetespatiënten met voetproblemen, waar zowel aandacht voor behandeling als preventie is. Er wordt in dit kader strikt samengewerkt met andere disciplines zoals de orthopedisch chirurgen, de vaatchirurgen en eventueel de dermatoloog. Daarnaast wordt in het kader van complicatiebeheersing bij diabetes ook strikt samengewerkt met de dienst cardiologie en nefrologie.

 

Ons diabetesteam bestaat uit verschillende diabeteseducatoren, diëtistes en een podologe inclusief de endocrinologen.

 

Verder worden er ook andere klierziekten onderzocht en behandeld zoals schildklierziekten, aandoeningen van de hypofyse en bijnierproblemen.

 

Ten slotte kampen ook veel patiënten met gewichtsproblemen. Hiervoor verwijzen we naar de website van het Obesitascentrum.

 

Endocrinologie is een deelgebied in de geneeskunde dat fors in beweging is.

 

Raadplegingsuren

Een overzicht van onze endocrinologen en hun raadplegingsuren vindt u hier.


Zie ook: