Centrum voor Ontwikkelingsstoornissen (COS)

Logo COS Het Centrum voor Ontwikkelingsstoornissen (COS) is een ambulant diagnostisch centrum voor kinderen (tot en met 6 jaar) met een vermoeden van of een risico op een ontwikkelingsvertraging of -stoornis.

Sinds eind 2010 heeft het Centrum voor Ontwikkelingsstoornissen van UZ Leuven een antennepunt in Limburg. Het is een samenwerkingsverband tussen UZ Leuven, Jessaziekenhuis Hasselt en ZOL Genk.

Meer info rond doelgroep, werking, aanmelding: www.uzleuven.be/cos


Praktische informatie COS antenne Limburg

Opgelet! Gewijzigde locatie voor campus Virga Jesse

 

Centrum voor Ontwikkelingsstoornissen (antenne Limburg) 

Jessa Ziekenhuis, campus Virga Jesse
HUIS 89
Stadsomvaart 11
3500 Hasselt

ingang B (mogelijkheid tot lift via ingang C)

Tel. 011 33 50 33

 

Locatie_COS_campus VIR

 

E-mail: ...

Bij afwezigheid mail naar ...