Vrijstellingen

Gezien diverse personeelsleden reeds een gelijkaardige opleiding of onderdelen ervan gevolgd hebben werd met het Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle ( FANC ) afgesproken dat door de opleidingscommissie vrijstellingen verstrekt kunnen worden rekening houdend met de inhoud van de gevolgde opleidingen en de factor tijd.

 

Op volgend bladzijde treft u een overzicht van de opleidingen waaraan het FANC haar goedkeuring gehecht heeft voor partiële of integrale vrijstelling.

 

OPLEIDING

TOTAAL AANTAL LESUREN

JAAR VAN AFSTUDEREN

MODULES IN DE OPLEIDING DIE IN AANMERKING KOMEN VOOR VRIJSTELLING

VRIJSTELLING

       

100 % vrijstelling les en examen

Partiële vrijstelling van les & examen 

Stralingsbescherming voor Verpleegkundigen en Paramedici

(XIOS Hogeschool Limburg)

60

1995 -

 • Radiobiologie en Stralingsbescherming
 • Stralingswetgeving
 • Fysica
 • Praktische stralingsbescherming
 • Dosimetrie en stralingsbescherming
 • Specialisatie met o.a. kwaliteitszorg, radiotherapie, nucleaire  geneeskunde
 • Practicum

X

 

Opleiding tot gespecialiseerd verpleegkundige in de radiologie en de medische beeldvorming

(KU Leuven St. Elisabeth)

Specialisatiecursus medische beeldvorming (UIA-VUB)

880 (gespreid over 2 jaar)

1995-

 • Stralingshygiëne en fysica
 • Radiologische Onderzoeksmethoden (Er dient bovendien aangetoond te worden dat er op het vlak van CT recente bijscholingen gevolgd werden )

 

 

Module A en D

Stralingsbescherming en dosimetrie

(NVKVV)

60

1993-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2000-

 • Fysica
 • Stralingsbiologie
 • Stralingsbescherming en wetgeving (o.a. stralingsbescherming en dosimetrie)
 • Aangewende technieken (Er dient bovendien aangetoond te worden dat er op het vlak van Aangewende Technieken recente bijscholingen gevolgd werden )

 

 • Fysica
 • Stralingsbiologie
 • Stralingsbescherming en wetgeving (o.a. stralingsbescherming en dosimetrie)
 • Aangewende technieken

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

Module A en D

Specialisatieopleiding radiologie

(UZ Leuven)

80

2002-

 • Algemene radioprotectie
 • Apparatuur en technieken
 • Radioprotectie voor personeel
 • Radioprotectie voor patiënten
 • Kwaliteitsborging
 • practicum

 

Module D,E,F

Specialisatiecursus radiotherapie

(NVKVV-VVRO)

250

(gespreid over 2 jaar)

1995-

 • Basisfysica en bestralingsapparatuur
 • Wetgeving
 • Klinische dosimetrie
 • Stralingshygiëne
 • Kwaliteitscontrole bestralingsapparatuur
 • Radiobiologie
 • Specialisatie radiotherapie ( Aantonen van recente bijscholing in nieuwe / actuele technieken en betreffende de huidige wetgeving is noodzakelijk voor opleidingen voor 2000. )

X

 

Certificaat medisch nucleair laborant

(UZ Leuven-UZ Gent-RUG-AZ VUB-UZ Antwerpen)

250

1990-

 • Stralingsfysica
 • Detectieapparatuur
 • Kwaliteitscontrole en meettechnieken
 • Stralingsbescherming en stralingsomgeving
 • Stralenbelasting bij medische beeldvorming
 • Specialisatie nucleaire geneeskunde

 

Module A

Posthogeschoolvorming radiologie en medische beeldvorming

(Karel de Grote Hogeschool Antwerpen)

650

(gespreid over 2 jaar)

2000-

 • Fysica, 
 • Beeldvormingstechnieken, Beeldmanagement (o.a. ook stralingsprotectie)
 • Radiodiagnose, Verpleegkundige interventies

 

X