Opleidingsinformatie & lessenrooster

Tijdens het voorjaar 2017 wordt de ‘basisopleiding van 50 uren‘ en de ‘verdiepingsmodule radiotherapie’ in het Jessa Ziekenhuis verstrekt ( Salvatorstraat 20 te Hasselt ). De verdiepingsmodule ‘ nucleaire geneeskunde ‘ wordt in het Ziekenhuis Oost - Limburg verstrekt.

 

Als opleidingsniveau wordt het bachelorniveau beoogd. Iedere cursist ontvangt voor aanvang van een module een online cursustekst. De teksten die betrekking hebben op het gedeelte zelfstudie zullen op een didactisch verantwoorde wijze samengesteld en uitgeschreven worden. Iedere cursist heeft de mogelijkheid om vragen aan de docenten te stellen hetzij tijdens de hoorcolleges hetzij via e-mail. Aan de cursisten wordt de mogelijkheid geboden om de docenten te evalueren.

 

Volgend lessenrooster wordt voor de basisopleiding gehanteerd :

Module

Datum

Tijdstip

Start van de cursus

Module A:  Fysische grondslagen radioprotectie

(3u)

Dinsdag

10/01/2017

 

18u – 18u30: infosessie

18u30 – 21u30: Module A

Module B:  Wetgeving

(4u)

Dinsdag

24/01/2017

 

18u – 22u

Module C:  Medische gevolgen

(3u)

Dinsdag

31/01/2017

 

18u30 – 21u30

Module D1:  Aangewende technieken

(3u)

Dinsdag

7/02/2017

 

18u30 – 21u30

Module D2:  Aangewende technieken

(3u)

Dinsdag

7/03/2017

 

18u30 – 21u30

Module D3:  Aangewende technieken

(3u)

+ Afgiftedatum antwoordformulier stagerapport

Dinsdag

14/03/2017

 

18u30 – 21u30

Module E: Kwaliteitsborgingsprogramma’s

(3u)

Dinsdag

28/03/2017

 

18u30 – 21u30

Examen eerste zittijd

 

+ Afgiftedatum stagerapport

Dinsdag

9/05/2017

 

18u30 – 21u30

Examen tweede zittijd

Opgelet!

Locatie:  opleidingslokaal SA

Dinsdag

6/06/2017

 

18u30 – 21u30

 

Het lessenrooster voor de verdiepingsmodules radiotherapie en nucleaire geneeskunde wordt in overleg met de deelnemers afgestemd.